Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Tapio Luoma: I en krigshärjad värld ska kyrkan påminna om människovärdet

Publicerad 03.05.2022

I sitt öppningstal vid kyrkomötet på tisdag 3 maj talade ärkebiskop Tapio Luoma om det krig i vars skugga vi levt den här våren, kriget som Ryssland inledde i Ukraina i februari. Luoma talade om vad krig gör med oss människor och påminde om kyrkans roll som den som värnar om människovärdet och sprider hopp.

Luoma sade att även om vi i Europa länge fått leva i fred visar kriget i Ukraina ännu en gång hur internationella överenskommelser åsidosätts då hatet tar överhand.

– Krig har alltid varit grymma och orsakat stort lidande. De förstör människor, samhällen och miljön. Kriget innebär inte bara ett sammanbrott för freden, de politiska fredsansträngningarna och de diplomatiska lösningarna. Det innebär på många sätt också ett sammanbrott för mänskligheten, sade Luoma.

– Vi måste fråga oss vad kriget gör med människorna: med dem som deltar i kriget, dem som lever mitt i krigets fasor och dem som har flytt? Vad gör kriget med oss som nu följer händelserna via medierna och känner den ångest som situationen ger upphov till? Vad gör kriget med kommande generationer, ännu ofödda ukrainare, ryssar, andra européer? Mera teologiskt uttryckt: vad gör kriget med Guds avbild?

Ärkebiskopen påminde om att Gud skapade människan till sin avbild och att kriget förstör Guds avbild på flera olika sätt.

– Först och främst omintetgör den människovärdet hos dem som direkt drabbas av krigsövergrepp. Men tragedin börjar inte då de första skotten avfyras, ofta har det föregåtts av svartmålning, till och med demonisering, sade ärkebiskopen.

– Kriget skadar människovärdet inte bara hos dem som har blivit attackerade. Också det mänskliga hos dem som representerar den angripande parten lider när angriparen gör sig skyldig till förstörelse som inte har något berättigande, sade ärkebiskopen.

Ärkebiskop Luoma sade att i en värld som präglas av hat är den kristna kyrkans uppgift att rikta människornas blickar mot Gud och Guds avbild.
– Vi måste om och om igen fråga oss vad kriget gör med oss människor. Även om kriget släpper mörkrets makter lösa är det inte rätt att demonisera människorna. I en värld som plågas av krig är den kristna kyrkans uppgift att visa på hoppet. Budskapet om en Gud som har skapat varje människa värdefull och unik, till sin avbild, stärker hoppet.

Ärkebiskopen sade att kriget också stjäl uppmärksamheten från andra katastrofer i världen, till exempel från den svält som idag hotar miljontals människor.
– Guds avbild är hotad på flera håll i världen och det finns fortsättningsvis ett reellt behov av hjälp på olika håll i världen, påminde ärkebiskop Luoma.

Ärkebiskop Tapio Luomas tal i sin helhet finns som bilaga (på finska med avsnitt på svenska)

Kyrkomötet pågår från tisdag till fredag 3-6 maj i Åbo. Under tisdagen ska mötet bland annat föra remissdiskussioner om framställningar från kyrkostyrelsen om bland annat ändringar i Kyrkans centralfonds budget 2022.

Följ kyrkomötet via nätet

Det går att följa direktströmningen från kyrkomötet via webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet.

På samma webbsida finns också aktuella dokument om kyrkomötet, som förteckning över de ärenden som behandlas och preliminär arbetsplan för veckan (på finska).

Information om ombuden i kyrkomötet finns på sidan evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/ombud.

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230 (to-fr)

Bilagor till nyheten