Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Rekordmånga sökte sig till kyrkans familjerådgivning – framför allt frågor om föräldraskap blev vanligare under pandemin

Publicerad 28.01.2022

Kyrkans familjerådgivning har under hela coronapandemin kunnat erbjuda professionellt stöd till människor i kris. Under 2021 hade familjerådgivningen flera klienter än någonsin tidigare. Kontakterna från personer under 30 år har ökat allt mer. Samtalen har förts ansikte mot ansikte, via videokontakt eller telefon.

Pandemins påverkan på familjerådgivningen har kartlagts med enkäter till familjerådgivningscentralerna i augusti 2020 och 2021. Svaren visar att den utdragna pandemin har påverkat klienternas liv och den förändrade vardagen syns i deras bekymmer.

Framför allt har frågor kring föräldraskap ökat. Också ekonomiska problem och våld i nära relationer syns allt oftare i kontakterna med familjerådgivningen. Enkäten visade att det blivit vanligare att problem samlas på hög, också frågor kring ensamhet, psykiska problem, och allmän ångest och frustration kommer allt oftare upp.

Den främsta orsaken till att människor kontaktar familjerådgivningen är liksom tidigare år svårigheter att kommunicera, som andra orsak kommer skilsmässa och sedan olika psykosociala kriser.

Kyrkans familjerådgivning är gratis för alla

Kyrkan har 40 familjerådgivningscentraler där 180 anställda jobbar.

– Största delen av familjerådgivningen kan ta emot alla som vill bli klienter. Men så klart är situationen en annan i stora tillväxtcentra och där kan man inte betjäna alla som tar kontakt. Det lönar sig ändå att modigt ta kontakt, säger ledande sakkunnig på familjefrågor och familjerådgivning Sari-Annika Penttinen.

Sammanlagt 20 700 personer kontaktade kyrkans familjerådgivning under 2021. Det är nästan 3 900 flera än året innan.

Familjerådgivningens experter erbjuder sina kunder professionell samtalshjälp om parrelationen, familjen eller problem i en enskild livssituation. En klient kan komma till familjerådgivningen såväl ensam som med en partner eller med någon annan anhörig. Det behövs inget medlemskap i kyrkan för att anlita familjerådgivningen och tjänsten är avgiftsfri. Ca hälften av centralerna har köptjänsteavtal med kommunen eller samkommunen i sin organisering av familjearbetet eller familjerådgivningen.

Relationsspegeln och Rakkauskliniikka ger stöd

Under pandemiåren har kyrkan lanserat nya webbtjänster med material som ger stöd i relationer och på finska även möjlighet att anonymt ställa frågor. Under 2020 lanserades webbsidan Relationsspegeln. Den innehåller kolumner och artiklar men även böner som kan vara till stöd i olika situationer.

I den finska webbtjänsten Rakkauskliniikka svarar kyrkans familjerådgivare på frågor om relationer som ställs anonymt. Tjänsten är ett samarbete med A-lehdet. Tjänsten erbjuder också artiklar om familjeliv, framför allt artiklar som handlar om otrohet, andligt våld och kommunikationsproblem är välbesökta.

Mera information:
Sari-Annika Pettinen, ledande sakkunnig inom familjefrågor och familjerådgivning, Kyrkostyrelsen, sari-annika.pettinen@evl.fi, tfn 040 688 1592
sakkunnig i själavård och jämställdhet Maria Sten, Kyrkostyrelsen, maria.sten@evl.fi, tfn 050 408 6030