Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Nu finns världens mest lästa verk översatt till över 700 språk

Publicerad 31.03.2021

Bibelöversättningsarbetet går framåt trots att också förhållandena för översättningsarbetet påverkats av coronapandemin.

I augusti ifjol nådde antalet översättningar av hela Bibeln 700-strecket. Från januari 2021 är hela Bibeln tillgänglig på 704 språk som talas av sammanlagt 7,4 miljarder människor. Man kan alltså fortfarande säga att Bibeln är världens mest lästa verk. På över hälften av världens 7 359 språk finns ännu ingen del av Bibeln översatt, till exempel Nya testamentet eller delar av Bibeln. Det betyder att 254 miljoner människor ännu inte alls kan läsa bibeln på sitt eget modersmål.

Förenade bibelsällskapen: under coronaåret färdigställdes 66 översättningar

Över 70 procent av biblarna är översatta av Förenade bibelsällskapen, dvs. av något av bibelsällskapen som är medlemmar i United Bible Societies (UBS). Under det gångna året har UBS bibelöversättningsarbete tagit ett stort kliv framåt då bibelöversättningar på 66 olika språk har blivit klara. De här språken talas av sammanlagt 707 miljoner människor.

Av dessa var 46 översättningar till sådana språk som Bibeln eller en del av Bibeln översattes till för första gången och som alltså inte haft någon del av Bibeln på sitt eget språk tidigare. Sex språkgrupper fick hela Bibeln på sitt modersmål för första gången.

Nyöversättningar för att budskapet ska förmedlas

Då språken utvecklas föråldras också Bibelns språk med tiden. Därför görs ständigt nya bibelöversättningar. Nya, mera precisa översättningar än förr ska säkerställa att budskapet förmedlas; att nya generationer förstår Bibeln.

År 2020 publicerade bibelsällskapen en ny eller förnyad översättning på 21 språk. Sammanlagt 649 miljoner människor har de här språken som sitt modersmål. I det här fallet betyder en ny översättning att texten har översatts på nytt från ursprungsspråket och det handlar alltså inte om en tidigare översättning som reviderats.

Under det gångna året publicerades två nya Nya testamenten i hela världen. Ett av dem var UT2020 som publicerades på finska i Finland.

Förenade bibelsällskapen (United Bible Societies, UBS) dit också Finska bibelsällskapet hör är världens största aktör inom bibelöversättningsarbetet.

Ny finsk översättning av nya testamentet i mobilversion - evl.fi

Läs mera om bibelöversättingar (på finska) på Finska bibelsällskapets (Suomen  Pipliaseura) webbplats

En graf över bibelöversättningar till olika språk finns på Svenska Bibelsällskapets webbplats

Mera information:
Terhi Huovari, chef för kommunikation och medelanskaffning, terhi.huovari@piplia.fi, tfn 040 546 9016
Markku Kotila, verksamhetsledare, markku.kotila@piplia.fi, tfn 010 838 6512
Eriikka Käyhkö, webbkommunikationschef (förfrågningar om material), eriikka.kayhko@piplia.fi, tfn 050 441 5298