Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkan erbjuder samtalstöd i undantagsförhållanden

Publicerad 26.03.2021

Många känner oro och kan få ångest av coronaviruset och de undantagsförhållanden som råder. Därför är behovet av att tala med någon stort. Det går att ringa till kyrkans svenska samtalstjänst varje dag mellan klockan 20-23. Den finska tjänsten är öppen klockan 18-24. Man kan också ta kontakt via chatt. På svenska håller chatten öppet måndag till torsdag klockan 19-21. Dessutom går det att ta kontakt via nättjänsten när som helst under dygnet.

– Nu när vi ska försöka minska på våra kontakter kan man tryggt föra konfidentiella samtal över nätet och telefon, och ansvarsfullt minska sina kontakter. Fastän förslaget till begränsningar i rörelsefriheten skulle komma att möjliggöra enskild själavård inom de begränsade områdena så är det tryggast att diskutera över telefon eller nätet, säger sakkunnig Kimmo Nieminen på Kyrkostyrelsen.

– Kyrkans svenska samtalstjänst når man också under påsken via telefonnummer 0400 22 11 90. Man kan också vända sig till församlingsanställda och samtala med dem. Det är viktigt att våga fråga men också att få frågan om hur man mår, säger sakkunnig i själavård Sara Grönqvist på Kyrkostyrelsen.

Digitala kanaler hjälper oss att hålla kontakt

Förutom via Samtalstjänsten kan man som sagt få hjälp genom att ringa till församlingen. Församlingsanställda når man via telefon, e-post eller sociala medier.

Kyrkans familjerådgivning erbjuder gratis stöd också under undantagsförhållanden. Familjerådgivningen erbjuder kontakt via videolänk och då epidemiläget tillåter också ansikte mot ansikte. Kyrkans studentarbetare erbjuder stöd för studerande och personal vid utbildningsanstalter också då studierna sker på distans. Kyrkans professionella själavårdare arbetar också i fängelser.

Även unga och barn erbjuds stöd och samtalshjälp.

Sara Grönqvist påminner om en gemensam kalender som samlar alla nationella chatt- och telefontjänster som finns på svenska i Finland. Kalendern upprätthålls av Luckan Unginfo.
– Via kalendern kan du se vem och när det erbjuds samtalsstöd. Tjänsterna kan stöda och hjälpa dig i olika livssituationer, berättar hon.

Individuellt möte för själavård föreslås vara möjlig vid begränsad rörelsefrihet

Regeringen gav sitt förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter till riksdagen på torsdag 25.3. Till undantagen föreslås höra att det skulle vara tillåtet att ta sig till ett själavårdsmöte på tu man hand med en företrädare för ett religiöst samfund, till exempel med en präst, diakon eller familjerådgivare. Det kan vara fråga om till exempel ett själavårdssamtal, nattvard eller andakt, dop eller annan förrättning där det är möjligt att undvika närkontakt. 

Ärkebiskop Tapio Luoma menar att det är viktigt att det finns möjlighet till själavård.
– Under krisen behöver människor hopp, tröst och någon som lyssnar, säger ärkebiskopen.

Själavård är psykosocialt stöd där en människa kan föra konfidentiella samtal om sådant som just i den stunden känns viktiga för hen. Det kan handla om glädje, sorg, rädslor, förhoppningar, vardagliga saker och psykiska och andliga frågor.

Om begränsningarna i rörelsefriheten träder i kraft lönar det sig att ta reda på hur det påverkar respektive församlings verksamhet via församlingens webbsidor.

Andakter och gudstjänster på nätet och i tv och radion

Församlingarna strömmar sina gudstjänster som video eller audio. På Yle Arenan är det möjligt att delta i gudstjänster och andakter. Under påsken sänds flera tv-gudstjänster och andaktsserier i radio. Programmet Himlaliv erbjuder tankeväckande personporträtt.

– Andakter och gudstjänster får en speciell betydelse i utmanande tider. I dem påminns vi om tryggheten, hoppet och framtidstron. Att livet är i Guds hand, säger ledande sakkunnig Lucas Snellman på Kyrkostyrelsen.

Mera information:
sakkunnig i själavård Sara Grönqvist, tfn 040 688 1522, sara.gronqvist@evl.fi
sakkunnig i själavård Virpi Sipola, tfn 050 514 2125, virpi.sipola@evl.fi
Församlingarnas kontaktinformation
Kyrkans samtalstjänst - evl.fi
Samtalsstöd och samtalshjälp 
Finlandssvensk chatt- och telefonstödskalender 
Församlingarnas webbsändningar 
Svenska Yles andakter och gudstjänster