Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ny utredning kartlägger tjänsteproducerande stiftelser och föreningar nära kyrkan

Publicerad 08.03.2021

I nära anslutning till kyrkan verkar ett flertal tjänsteproducenter inom området för social- och hälsovård. Många församlingar och kyrkliga samfälligheter har i över hundra års tid själva eller tillsammans med andra aktörer grundat stiftelser som producerar tjänster för utsatta personer. Det har ändå inte funnits en täckande utredning över dessa aktörer och därför har enheten för Diakoni och själavård vid Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning och Kyrkans forskningscentral gjort en utredning.

Utredningen Kirkkoa lähellä olevat säätiöt ja yhdistykset palvelujen tuottajina (ung. Tjänsteproducerande stiftelser och föreningar i nära anslutning till kyrkan) har gjorts av teologie doktor Ali Kulhia. Utredningen kartlägger kyrkan närstående stiftelser och organisationer som producerar social- och hälsovårdstjänster och deras nuvarande tjänsteproduktion och avtal. Förutom att göra en kartläggning av aktörer behandlar Kulhia frågan om på vilket sätt produktion av så kallade sote-tjänster, eller omsorgstjänster, i anslutning till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kunde vara ändamålsenligt.

– I utredningen behandlas 35 stiftelser och föreningar. Många av dem har en sådan kompetens inom produktion av omsorgstjänster som församlingarna kunde dra nytta av. Ett sådant samarbete kunde bland annat handla om användning av fastigheter som töms och produktion av vissa omsorgstjänster för församlingsmedlemmar, sammanfattar Kulhia.

I utredningen behandlas också ett tiotal finlandssvenska organisationer.

Publikationen kan laddas ned från nätet eller beställas om trycksak. Kyrkostyrelsens publikationer (evl.fi).
Ali Kulhia, Kirkkoa lähellä olevat säätiöt ja yhdistykset palvelujen tuottajina. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 95.

Mera information:
Ali Kulhia, forskare vid Kyrkans forskningscentral, tfn 040 739 8390
Kalle Kuusimäki, chef för enheten för Kyrkans diakoni och själavård, tfn 050 501 2901