Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Coronapandemin ledde till minskat deltagande i konfirmandundervisningen

Publicerad 18.02.2021

Under 2020 deltog sammanlagt 46 818 personer i evangelisk-lutherska kyrkans konfirmandundervisning. I jämförelse med 2019 sjönk antalet deltagare; då deltog 49 831 personer. Ifjol deltog 88 procent av de 15-åringar som hör till kyrkan, vilket är 74 procent av alla 15-åringar. Motsvarande andel 2019 var 92 respektive 77 procent.

Enligt Vilppu Huomo, sakkunnig i konfirmandarbete vid Kyrkostyrelsen, beror nedgången på coronapandemin.  
– Coronapandemin syns tydligt i de ungas deltagande i konfirmandundervisningen ifjol. Läger som planerats till försommaren måste inhiberas och flyttas till en senare tidpunkt. En del läger ändrades också till dagläger. En del unga verkade avstå helt från skriftskolan då lägren inhiberades eller flyttades fram.

Även på finlandssvenskt håll har coronapandemin gjort att man tvingats hitta nya former för konfirmandundervisningen. Men det verkar finnas variationer i deltagarantalet. Till exempel berättar församlingspastor Patricia Högnabba att Matteus församling i Helsingfors inte sett någon nedgång i deltagandet men att en handfull ungdomar valde privat konfirmandundervisning i stället.

Trots coronapandemin upplevdes konfirmandtiden 2020 ändå lika trygg som tidigare. Enligt den utvärdering som gjordes på nationell nivå upplevde de unga att skriftskolan var rolig, trygg och att man kunde vara sig själv.  

– Det är fint att de unga trots förändringar och restriktioner kunde uppleva att det var lika roligt och bra att delta i skriftskolan som tidigare år. Det visar att unga ofta är de som bäst klarar av att skapa gemenskap och god atmosfär, säger Huomo.

Augusti den mest populära månaden för konfirmandläger 2020

Under 2020 deltog flest unga i konfirmandundervisning i augusti, dvs. 12 137 personer. Vanligen är juni och juli de månader som är populärast. Då brukar över hälften av de unga delta i skriftskolan.

Under juni-juli 2019 deltog 27 871 personer i konfirmandundervisningen. Motsvarande antal 2020 var 13 051 personer. Under fjolåret hölls fler skriftskolor i slutet av året. Under 2020 deltog 31 456 personer i konfirmandundervisningen i augusti-december medan motsvarande antal 2019 var 15 937.

Församlingspastor Susanna Lönnqvist i Kyrkslätts svenska församling säger att så var fallet i också i Kyrkslätt församling som höll alla sina tre, något förkortade, läger i augusti före skolan började.

Enligt sakkunnig i konfirmandarbete Vilppu Huomo visar de nämnda förändringarna hur coronapandemin påverkade konfirmandundervisningen.
– Det var exceptionellt att fler unga deltog i skriftskolan på hösten än under sommarens semestermånader.

Helena Salenius som är svensk sakkunnig i konfirmandarbete på Kyrkostyrelsen berättar att man förra veckan höll ett webbinarium om konfirmandarbete i coronatider där man delade erfarenheter av fungerande lösningar.
– Bland de saker som man gång på gång lyfte fram som viktiga faktorer för ett lyckat konfirmandarbete fanns bland annat kontakten till konfirmanden och hens familj, säger Salenius.

Mera information: sakkunnig i konfirmandarbete Helena Salenius, tfn 050 434 3192
tf sakkunnig inom konfirmandarbete och församlingsfostran, Vilppu Huomo, tfn 050 576 7116