Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ungdomsarbetsledare Heidi Granström fick kyrkans pris för miljöfostran

Publicerad 12.01.2021

Ungdomsarbetsledare Heidi Granström i den finska församlingen Malmin seurakunta i Helsingfors har fått Kyrkostyrelsens pris för miljöfostran 2020. Kyrkans pris för miljöfostran lyfter fram betydelsen av delaktighet och att kyrkans fostran riktar in sig på vardaglig verksamhet bland personer i olika åldrar.

– Tacksamt men ödmjukt tar jag emot priset. Jag tänker att jag är bara en bland många anställda i kyrkan som med sitt goda arbete försöker främja ungas relation till naturen och visa på ansvaret för skapelsens välmående, kommenterar Heidi Granström sitt pris.

I prismotiveringarna konstateras att Heidi Granström har gjort ett brett miljöfostranarbete i församlingen i Malm i 12 års tid, som en del av församlingens ungdomsarbete. Granström betonar de ungas aktivitet i miljöfostran. I sitt arbete har hon tillsammans med unga byggt upp sätt på vilka unga kan göra konkreta handlingar för miljön. Inspirerade av Granström har unga till exempel deltagit i klimatmarscher, gjort hållbara omslag av återanvänt tyg och deltagit i en klimatkonferens som möjliggjorts och organiserats av Nordtysklands evangelisk-lutherska kyrka.

Viktigt att lyssna till barns och ungas önskemål

Granström menar att det är viktigt att lyssna till de ungas önskemål och tankar, och inspirera dem till påverkansarbete. Det är också viktigt att erbjuda naturupplevelser och fundera på vad som behövs och är aktuellt vid olika tidpunkter.
– På senare tid har det talats mycket om insektutrotning. Därför inspirerades barn och unga förra våren att göra insekthotell.

Granström har aktivt deltagit i utvecklandet av Helsingfors kyrkliga samfällighets och hela kyrkans miljöfostranarbete. Hon deltar i pilotförsöket och planeringen av verksamheten med gröna hjälpledare och materialet för Grön skriba 2.0.

Granström har märkt att miljö- och klimatfrågor ligger på ytan.
– På senare år har ungas oro för miljön och klimatet ökat, eller åtminstone blivit mera synligt. Klimatångest är i sig inte ett nytt fenomen – jag kände själv av det på 90-talet. Det är viktigt att lyssna till den här oron och tillsammans hitta lösningar för att bygga ett mera hållbart liv, säger hon.

Kyrkans pris för miljöfostran grundades 2014. Priset delas ut vartannat år. Tanken med priset är att lyfta fram innovativa och framgångsrika sätt för miljöfostran och miljöpraxis i kyrkan, och att motivera och uppmuntra andra församlingar och kyrkliga aktörer att mera aktivt ägna sig åt miljöfostran. En enskild församling, någon grupp som verkar i anslutning till en församling eller en annan kyrklig aktör, eller en enskild person kan få priset. Förslag till pristagare görs via en öppen ansökan.

Videointervju med Heidi Granström (på finska)

Mera information:
Jarmo Kokkonen, Kyrkostyrelsen, tfn 050 594 1316, jarmo.kokkonen@evl.fi