Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans fyraårsberättelse: Under 40-åringar betonar eget övervägande i engagemang i kyrkan

Publicerad 28.10.2020

Olika generationer binder sig vid medlemskap i kyrkan och vid kyrkans verksamhetsformer på olika sätt. För yngre generationer är till exempel kyrkliga förrättningar såsom dop och vigsel till äktenskap inte självklara utan man besluter sig för det efter att ha övervägt saken. Om ens relation till kyrkan känns avlägsen vill man nödvändigtvis inte ordna kyrklig fest vid viktiga händelser i livet. Det här framgår av kyrkans fyraårsberättelse Uskonto arjessa ja juhlassaSuomen evankelis-luterilainen kirkko 2016–2019 (Religion till vardags och fest) som offentliggjordes på finska på onsdagen.

För finländarna är de religiösa riterna viktigast i samband med dödsfall: två av tre (68 procent) anser att det är viktigt i den situationen (av kyrkans medlemmar 82 %). I samband med att ett barn föds och då man ingår äktenskap är religiösa ritualer viktiga för tre av fem (60 %) finländare (74 % av kyrkans medlemmar). Det finns ändå stor variation mellan olika åldersgrupper. Till exempel anser fyra av fem (78 %) kvinnor över 70 år att en religiös fest är viktig i samband med födsel medan bara hälften (52 %) av kvinnorna under 30 år tycker så.  För dem som hör till kyrkan är däremot kyrkliga förrättningar en viktig orsak till medlemskapet. Resultatet grundar sig på undersökningen Gallup Ecclesiastica som besvarades av 4 065 finländare.

Olika generationers religiösa värld ser väldigt olika ut. Hur pass viktiga de kyrkliga förrättningarna är varierar också betydligt mellan olika delar av landet. Det här visar sig till exempel i dop av barn. I Uleåborgs stift döptes fyra av fem barn (79 %) medan andelen döpta var bara 40 procent i Helsingfors stift. I hela landet var andelen döpta 62 procent.

På söndag vilar man, ägnar sig åt fritidsintressen och umgås

För första gången ställde man i enkäten frågan om hur finländarna tillbringar söndagen och söckenhelger. Största delen av finländarna berättar att de ofta (69 %) eller åtminstone ibland (69 %) vilar. Till söndagsfirandet hör ofta matlagning (51 %), fritidsintressen (29 %) och shopping (21 %). Nio av tio finländare (88 %) besöker ofta eller åtminstone ibland vänner på söndagar. Hur man tillbringar söndagen varierar mellan olika åldrar. Under 40-åringar shoppar oftast på söndagar men det gör bara åtta procent av de som är över 65 år.

Drygt en fjärdedel (28 %) går ofta eller ibland i kyrkan på söndag. Vanligast är det bland över 70-åringar; över hälften av dem går åtminstone ibland i kyrkan. En fjärdedel (27 %) av finländarna uppgav att de följer med gudstjänster i radio, tv eller via nätet.

Hälften av finländarna besöker gravgården på alla helgons dag

Den mest populära kyrkogångsdagen är fortsättningsvis julafton; i fjol besökte närmare 200 000 finländare kyrkan på julafton. Den näst mest populära kyrkogångsdagen 2019 var skärtorsdag då 129 000 finländare gick i kyrkan. Andra populära kyrkogångsdagar är första söndagen i advent (101 080 besökare), juldagen (88 100 besökare) och alla helgons dag (84 480 besökare). 

Varannan finländare tänder på alla helgons dag ljus på en anhörigs grav. En tiondel deltar i ett tillfälle i kyrkan där man läser upp namnet på de som dött under det år som gått.

Forskningsresultatet grundar sig på enkäten Gallup Ecclesiastica 2019 som kartlägger finländarnas religiositet och som genomfördes hösten 2019 tillsammans med Taloustutkimus Oy:s Internetpanel på uppdrag av Kyrkans forskningscentral. Undersökningens målgrupp bestod av finländare på fastlandet i åldern 15-79 år. Forskningsmaterialet har vägts så att det är representativt för befolkningen (N=4 176, felmarginal 95 % konfidensnivå ±1,5). Publikationen är skriven av Kyrkans forskningscentrals chef Hanna Salomäki och forskarna Maarit Hytönen, Kimmo Ketola, Veli-Matti Salminen och Jussi Sohlberg.

Fyraårsberättelsen ges ut såväl i tryckt form som på nätet i två olika delar. Efter webbinariet kan man gratis ladda ner de finska publikationerna från Kyrkans forskningscentrals webbsidor och båda böckerna kan köpas i forskningscentralens nätbutik. Fram till 6.11 kan man beställa den finska forskningspublikationen till ett lägre pris direkt via e-postadressen tutkimustilaus@evl.fi (normalt 32 euro, nu 22 euro + postavgift). 

De svenska översättningarna av fyraårsberättelsen publiceras i våren 2021.

Uppdatering 15.3.2021: Kyrkans fyraårsberättelse i två olika delar finns nu tillgängliga i elektronisk form och man hittar dem på sidan med forskningscentralens nyaste publikationer.

Mera information: chefen för Kyrkans forskningscentral Hanna Salomäki, hanna.salomaki@evl.fiÖppna länk i ny flik, tfn 040 688 1496Öppna länk i ny flik 
forskare Maarit Hytönen, maarit.hytonen@evl.fi, tfn 040 777 5393