Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ekumeniska ansvarsveckan hålls 18-25 oktober med temat Människorättskämpar

Publicerad 12.10.2020

Ansvarsveckan är kyrkornas gemensamma människorättskampanj. Att försvara mänskliga rättigheter är att stå upp för de minsta och marginaliserade. Fastän människorättskämpar gör ett fredligt arbete utsätts de ofta för marginalisering, trakasserier, våld och till och med hotas av en våldsam död. Ekumeniska ansvarsveckan uppmanar oss att stå vid människorättskämparnas sida och försvara mänskliga rättigheter i vår egen omvärld.

Ekumeniska ansvarsveckan hålls 18-25 oktober och får besök av människorättskämpar, Ansvarsveckans ambassadörer. Församlingarna kan, också virtuellt via en mötesapplikation, bjuda in någon av dem till församlingen, till en skola eller till något annat tillfälle under ansvarsveckan. Besöket kostar inget.

Lördag 24 oktober på FN-dagen kommer flera församlingar att ringa i kyrkklockor eller spela instrument för de mänskliga rättigheterna.

På söndag 25 oktober bärs kollekten i de lutherska församlingarna i Borgå stift upp till förmån för Ansvarsveckan. Kollekten styrs via ekumeniska ansvarsveckan till de kristnas gemensamma arbete för att främja mänskliga rättigheter och stöda människorättskämpar.

På söndag 25 oktober sänds ansvarsveckans ekumeniska gudstjänst i Yle Vega klockan 13.03 från Betelkyrkan i Helsingfors. I gudstjänsten predikar pastor Jani Edström. Jukka och Tove Leppilampi sjunger, och musiker är Macke Söderström och Andreas Björklund. Erkki Lumisalmi, skoltsame och diakon i ortodoxa kyrkan, medverkar med tal och bön.

Mera information: koordinator för ansvarsveckan Anna Hyvärinen, Ekumeniska rådet i Finland anna.hyvarinen@ekumenia.fi, tfn 040 734 3754
www.ansvarsveckan.fiÖppna länk i ny flik