Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Mayvor Wärn-Rancken vald till generalsekreterare för Ekumeniska rådet i Finland

Publicerad 21.09.2020

Ekumeniska rådet i Finland (ERF) har valt TM Mayvor Wärn-Rancken till ny generalsekreterare från och med november. Ekumeniska rådets generalmöte valde ny generalsekreterare på sitt möte 21.9.2020. Generalsekreterarens viktigaste roll är att lotsa organisationen tillsammans med styrelsen och personalen.

– Relationerna mellan de kristna kyrkorna i Finland är goda. Ekumeniska rådets långsiktiga arbete har bidragit till detta. Generalsekreteraren har en viktig roll för att upprätthålla goda relationer och utveckla samarbetet, konstaterar Ekumeniska rådets styrelseordförande ärkebiskop Tapio Luoma.

Mayvor Wärn-Rancken är till utbildningen teologie magister och har varit pastor inom Finland svenska metodistkyrka sedan 1981. Hon har också varit distriktsföreståndare inom Finlands svenska metodistkyrka och Suomen metodistikirkko 2011-2017.

Wärn-Rancken efterträder TD Mari-Anna Auvinen vars femårsperiod tar slut i oktober 2020.

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) är ett samarbetsorgan för kyrkor och samfund verksamma i Finland. Rådet har 28 medlemssamfund. Rådet grundades 1917 och hör till världens äldsta nationella ekumeniska råd.

Mera information: Ekumeniska rådets viceordförande Matti Repo, matti.repo@evl.fi.
www.ekumenia.fi