Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans familjerådgivning erbjuder hjälp – utmanande situation i större städer

Publicerad 11.09.2020

Coronaviruspandemin satte inte stopp för kyrkans familjerådgivning. Från och med mitten av mars blev den tillgänglig på distans.

− Under våren erbjöd kyrkans familjerådgivning nya arbetssätt åt sina kunder. Istället för att avboka valde vi att träffas på distans, per telefon eller ute i naturen som en promenad, berättar Jan-Erik Nyberg, chef för familjerådgivningscentralen i Jakobstad.

Tack vare nya arbetssätt noterar Nyberg en liten ökning i antalet samtal jämfört med tidigare år. Samtidigt fanns det personer som valde att ta en paus på grund av hälsoskäl.

På basen av svaren från cheferna vid familjerådgivningarna kan 60 procent av centralerna ta emot alla kunder. I huvudstadsregionen är situationen däremot sådan att alla inte kan få familjerådgivning.

Undersökningen visar att klienterna upplevde de nya arbetssätten som positiva då de inte behövde flytta fram sin mottagningstid. Distansmöten underlättade då de inte krävde lika mycket restid och lockade också nya klienter att ta kontakt. Samtidigt fanns klienter som upplevde distansmöten främmande och väntade tills det blev möjligt att träffas ansikte mot ansikte.

Coronaviruspandemin har belastat familjer

Begränsningarna i samband med coronaviruspandemin har belastat familjerna. I familjerådgivningen märks det genom fler frågor om föräldraskap, skilsmässa och oro över den personliga ekonomin.  

Undersökningar visar att föräldrars relation påverkar barnens och familjens välmående. I familjer där vuxna har en fungerande relation utsätts inte barnet för onödig stress och kan koncentrera sig på den egna utvecklingen och tillväxten. Kyrkans familjerådgivning stöder föräldrarnas parrelation så att den ska kunna erbjuda bästa möjliga grund för barnets fostran och utveckling.    

Kunder kan komma ensamma eller tillsammans

Kyrkan har 41 familjerådgivningscentraler där 180 anställda jobbar. Familjerådgivningens experter erbjuder sina kunder samtalshjälp om parrelationen, familjen och den enskilda livssituationen oberoende av tro. Kyrkans familjerådgivning är gratis och kunden behöver inte vara medlem i kyrkan för att använda tjänsten.

En stor del av klienterna är barnfamiljers föräldrar. Under 2019 hade kyrkans familjerådgivning drygt 18 500 klienter som de mötte i över 90 000 sessioner. Över 40 procent av kunderna var män. Den vanligaste orsaken till att man sökte sig till familjerådgivningen ifjol var problem att interagera. Familjerådgivningens kunder är mycket nöjda med den service de får. Av kundresponsen framgår att över 95 procent upplever att de blir hörda och förstådda på familjerådgivningen.

Ungefär hälften av centralerna har avtal om köptjänst om medling i familjeärenden och/eller familjerådgivning med kommuner eller samkommuner.

Mera information
Sari-Annika Pettinen, ledande sakkunnig inom familjefrågor och familjerådgivning, Kyrkostyrelsen, sari-annika.pettinen@evl.fi, tfn 040 688 1592