Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet besluter om ett dokument om religionsmöten

Publicerad 07.09.2020

Biskopsmötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samlas i Helsingfors 8-9 september.

Biskopsmötet förväntas fatta beslut om dokumentet Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen (på svenska ung. Riktlinjer för religionsmöten). Till kyrkans uppgifter hör att tillsammans med andra aktörer främja samhällsfred och religionsfrihet. Ett redskap för det här är religionsdialog. I dokumentet fäster man uppmärksamhet vid hur religionsläget har förändrats och alltjämt förändras i Finland. Dokumentet vänder sig framför allt till kyrkans anställda och ansvarspersoner och ska uppmuntra och inspirera såväl församlingar som enskilda till möten med andra religioner.

Biskopsmötet tillsatte en kommitté för religionsmöten 2017 som i augusti 2018 i uppgift att utarbeta ett religionsteologiskt dokument med allmänna riktlinjer för hur man i lutherska kyrkan förhåller sig till andra religioner.

Biskopsmötet för remissdiskussion om riktlinjer och mål för den ekumeniska verksamheten. I de tidigare riktlinjerna har man konkretiserat hur man i praktiken kan förverkliga kyrkans grunduppgift, föra fram budskapet och tjäna tillsammans med andra kyrkor. De ekumeniska riktlinjerna ska bli en del av hela kyrkans nya strategi som också utarbetas nu och som ska sträcka sig fram till 2026.

På mötets agenda finns också bland annat lättlästa böner på finska. Evangelisk-lutherska kyrkans handlingsprogram Aktivt delaktig publicerades 2019 och där lyfter man fram behovet av att använda lättlästa texter i kyrkan och uppmanar till användning av dem. Kyrkostyrelsen har berett dagens böner på lättläst finska för att komplettera de lättlästa finska webbsidorna selko.evl.fi. Med lättlästa böner betonas såväl den gemensamma gudstjänsten som betydelsen av tillgänglighet. I det här skedet finns bönerna endast på finska.

I början av september tillträdde docent, TD Kari Kopperi som biskopsmötets generalsekreterare. Han har tidigare varit chef för Kyrkans utbildningscentral. Samtidigt blev biskopsmötets tidigare generalsekreterare Jyri Komulainen forskare på Kyrkans forskningscentral.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi