Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ny publikation inspirerar till ekumeniskt missionstänkande

Publicerad 03.09.2020

Kyrkans forskningscentral och Ekumeniska rådet i Finland publicerar 15.9.2020 boken Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan (Kyrkans forskningscentrals publikationer 133) redigerade av Mari-Anna Auvinen och Jyri Komulainen. Bokens artiklar ger läsaren en inblick i kyrkornas och den ekumeniska rörelsens förståelse av kristet missionsarbete i en tid av förändring.

Med ekumenisk missiologi avses det sätt att se på mission som Kyrkornas världsråd och deras samarbetspartner har fört fram och som har förändring som mål. Ekumenisk missiologi forskar i kyrkornas radikala budskap om Jesus som befriaren och stärker de kristnas gemensamma röst i den globala kampen för människovärdet. Utgångspunkten är Guds kärlek till skapelsen och olika kulturella och sociala kontexter där den kristna tro verkar och påverkar.

En strävan med boken Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan är att i Finland fördjupa kännedomen om kyrkornas gemensamma missionstänkande och betydelsen av kontextuell teologi och dialog mellan religioner. Artikelförfattarna är forskare och representanter för olika kyrkosamfund.

Publikationstillfället hålls som ett webbinarium 15.9.2020 klockan 17. Det öppnas av ärkebiskop Tapio Luoma och såväl redaktörerna som artikelförfattarna deltar. Professor Stephen Bevans talar över ämnet Celebrating Ecumenical Missiology. Man kan anmäla sitt deltagande via den här länken senast 11.9. Det är gratis att delta.

Boken kan beställas från Kyrkans forskningscentrals nätbutik. Publikationen kan fås i elektronisk form via tjänsten Kyrkans publikationer.

Mera information: TD Mari-Anna Auvinen, generalsekreterare för Ekumeniska rådet i Finland, tfn 040 134 1977, mari-anna.auvinen@ekumenia.fi