Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingar erbjuder påskgudstjänster och påskvideon också för barn

Publicerad 07.04.2020

Församlingarnas påskverksamhet på nätet handlar inte enbart om gudstjänster och andakter för vuxna. I församlingarna har man inför påsken också omformat den verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar.  

Inför påsken har flera församlingarna gjort videon med påsktema. Till exempel publicerade Johannes församling i Helsingfors förra veckan en påskgudstjänst för dagisbarn på Youtube.

– Vi började med att producera gudstjänsten för dagisbarnen eftersom vi i vanliga fall skulle ha hållit påskgudstjänster för dem med start förrförra veckan. Sen gjorde vi två påskgudstjänster till, en för skolbarn och en för ungdomar, berättar församlingspastor Maria Repo-Rostedt i Johannes församling.

Också Ekenäs församling har bandat en påskkyrka för daghemsbarn medan Vasa svenska församling har bandat en påskandakt för barn.

I den kyrkliga samfälligheten i Kyrkslätt arbetar man både på svenska och finska. I Masaby kyrka har fyra påskberättelser bandats in som nu finns på deras Youtubekanal.

Digitala arbetsformer i kyrkans småbarnspedagogik utvecklas i snabb takt

Sakkunnig i småbarnspedagogik Mirva Sandén berättar att verksamheten inom kyrkans småbarnspedagogik i Borgå stift har förändrats från fysiska klubbar och träffar till att delvis förverkligas som videon och virtuella träffar via olika digitala kanaler under coronaepidemin.

– Kyrkan har verkligen varit i framkant, församlingarnas medarbetare kom igång genast när undantagstillståndet trädde i kraft. Samtidigt är förutsättningarna rätt olika i olika församlingar. Den tekniska förmågan kan skifta men likväl har man modigt prövat på videoklipp som delas via Facebook, Whatsupp, församlingens Youtubekanal och den egna webbsidan, säger Mirva Sandén.

Sandén säger att har varit intressant och imponerande att se den kreativitet och framåtanda som finns bland barnledare och andra medarbetare i församlingarna. De är inspirerade och har frimodigt ändrat sina arbetsmetoder. Samtidigt har de varit mycket kreativa och bandat in massor av olika slag av aktiviteter.

– De prövar sig fram, lyckas och misslyckas men ger inte upp utan prövar på nytt. Det är så man lär sig nya saker. Nu möter församlingsanställda barn och familjer digitalt. Kanske kan de digitala arbetssätten bli kvar också efter den annorlunda tid vi nu lever i.

Sandén berättar att församlingarna har kontakt med barn och familjer på ett mångsidigt sätt via sina kanaler.
– Regelbundenhet är viktig i kontakten till församlingsmedlemmarna. Därför har många församlingar gjort ett veckoschema för när videoklipp delas, säger Sandén.

Hon berättar att till exempel Vasa svenska församling har delat pyssel-, sång- och rörelsevideor. Kvevlax församling har förutom andakter och pyssel också ordnat en virtuell teckningstävling.  Agricola svenska församling i Östnyland har ordnat kockklubb. Grankulla församling delar bibelberättelser och sagor medan man i Karleby har en dagklubbskanal.

Sandén berättar att också efter påsken finns verksamhet inplanerad; Vasa svenska församling ska pröva på virtuella klubbar medan Ekenäs församling planerar en babykonsert.

Johannes församling planerar strömma en Nallegudstjänst 24 april som riktar sig till de föräldrar och barn som går i musiklekgrupperna, alltså de allra yngsta församlingsborna med förälder eller annan vuxen.

Mera information: sakkunnig i småbarnspedagogik Mirva Sandén, Kyrkostyrelsen, tfn tfn 040 585 1357
Församlingarnas webbplatser