Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Coronaepidemin tvingade de som arrangerar mathjälp att snabbt organisera verksamheten – behovet är enormt

Publicerad 03.04.2020

Coronaepidemin tvingade de inhemska aktörer som erbjuder mathjälp att snabbt organisera sin verksamhet. I januari öppnades den nationella tjänsten Ruoka-apu.fi och under coronakrisen utgör den en viktig informationskälla för såväl de som behöver mathjälp, de som ordnar mathjälp och de som ska visa hjälpbehövande vidare.

I enlighet med Regionförvaltningsverkets linjedragningar kan man ordna mathjälp också under epidemin. Matdistribution är tillåtet om man förverkligar den enligt de anvisningar som gäller under undantagstillståndet och fäster speciell uppmärksamhet vid god hygien. Behovet av mathjälp är extra stort under undantagstillståndet eftersom permitteringar, arbetslöshet och barnfamiljernas svårigheter har ökat. Också de snabbt avslutade matutdelningsställena och olika gemensamma matserveringar har skapat ett stort hål i mathjälpsverksamheten.

De som arrangerar mathjälp har snabbt organiserat sig. Vid möten över nätet samlar man nu de olika aktörerna.

– De nätsammankomster som vi ordnat tillsammans med Blåbandsförbundet har samlat till och med 60 mathjälpsaktörer från olika delar av Finland. De delar med sig av sina erfarenheter och råd till varandra under undantagstillståndet, berättar Reetta Nick, projektchef för Osallistava yhteisö (på svenska ung. Delaktiggörande gemenskap).

Webbsidan Ruoka-apu.fi som öppnades i januari erbjuder en plattform där man kan berätta om mathjälpen i Finland och sammanställa information om evenemang. Ruoka-apu.fi är den första webbsidan som samlar aktörer inom mathjälp och deras evenemang i hela Finland.

– En sådan här nationell informationskanal har varit efterlängtad och nu har tjänsten äntligen kommit igång i grevens tid. De som arrangerar mathjälp har varit vana vid att jobba på egen hand. Information om regionens mathjälp har spridits via djungeltelegrafen och inte nått alla behövande. Det behövs ett nätverkstänkande inom mathjälpen speciellt nu mitt i en sådan här kris, säger Hanna Kuisma, utvecklare av den finländska mathjälpsverksamheten vid Osallistava yhteisö som producerar tjänsten och ordförande för styrgruppen.

Ruoka-apu.fi betjänar såväl organisatörer som hjälpbehövande

Uppskattningsvis är över 100 000 finländare årligen i behov av mathjälp. Coronaepidemin har ökat antalet ännu mer. Runt om i Finland finns det uppskattningsvis över tusen arrangörer inom mathjälpen. På webbtjänsten Ruoka-apu.fi kan man se vem som delar ut mat, var man får den och vilken annan typ av gratis hjälp eller förmånlig mat som erbjuds de människor som söker det. I den nya webbtjänsten annonserar redan 200 aktörer på olika håll i Finland sina tjänster. Antalet medverkande arrangörer ökar hela tiden.

Under coronaepidemin förverkligas mathjälpen i huvudsak som utdelning av matkassar. Allt oftare sker också utdelning med tidbokning. På många orter har man tagit i bruk ett rådgivningsnummer för mathjälpen eller ett gemensamt nödnummer där man får information om områdets tjänster eller kan beställa en matkasse till dörren. Krisen skapar ett behov av regionalt samarbete. Föreningar, församlingar och kommuner har förenat sina krafter för att trygga tillgången på hjälp för dem som behöver det mest.

– Det är viktigt att informationen löper och att alla som verkar på området och möter eventuella kunder vet varifrån och hur man får hjälp under undantagstillståndet. Just nu behöver man informera bredare till nya kundkretsar och samarbetspartners om den mathjälp som erbjuds, säger projektchef Nick.

Webbtjänsten Ruoka-apu.fi produceras av projektet Osallistava yhteisö som finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA. Projektet är verksamt under 2019-2021. Projektet koordineras av Kirkkopalvelut – Kyrktjänst. Samarbetspartners i projektet är bland andra Gemensamt kök i Vanda, städerna Esbo och Helsingfors, Finlands Röda kors, Kotimaisen avustustyön liitto och Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa.

Projektet Osallistava yhteisö strävar efter att stärka samarbetet inom den finländska mathjälpen. Med utbildning och genom att utveckla verksamheten tillsammans ökar man det lokala samarbetet. Man utnyttjar matsvinnet bättre. Majoriteten av mathjälpsevenemangen är öppna för alla. Den finländska mathjälpsverksamheten är mer än bara mat.

Mera information:
projektchef Reetta Nick, Osallistava yhteisö, tfn 040 809 1684, reetta.nick@kirkkopalvelut.fi
webbkommunikationsutvecklare Annmari Salmela, Osallistava yhteisö, tfn 040 576 1017, annmari.salmela@kirkkopalvelut.fi
styrgruppens ordförande Hanna Kuisma, Osallistava yhteisö, tfn 050 318 0983, hanna.kuisma@vantaa.fi
Ruoka-apu.fi

Bilder: http://ruoka-apu.fi/medialle/

Kirkkopalvelut - Kyrktjänst