Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Konfirmation också i år även om konfirmandarbetet nu är utmanande för församlingarna

Publicerad 02.04.2020

I dagens läge är det osäker hur församlingarna kan ordna sommarens konfirmandläger och dagsskriftskolor. I år berörs ungefär 2 800 finlandssvenska konfirmander och sammanlagt 45 000 unga i hela landet.

I många hem funderar man i de undantagstider vi lever i nu hur det ska gå med sommarens konfirmandläger, med konfirmationen i kyrkan och de ungas konfirmationsfest det här året. Många ungdomar är också på väg att jobba som hjälpledare på sommarens läger. Hjälpledarna har en mycket viktig roll i konfirmandarbetet.

I ett brev till församlingarna förra veckan betonade Kyrkostyrelsens sakkunniga inom konfirmandarbetet att människors hälsa och de förordningar som myndigheterna ger är den absoluta utgångspunkten som styr planeringen inför sommarens konfirmandarbete. Läger och andra konfirmandträffar kan hållas först när myndigheterna har gett ett tydligt lov till detta.

Församlingarna överväger olika modeller för konfirmandundervisningen

De flesta konfirmandgrupper började samlas redan i början av året men traditionellt brukar lägren och dagsskriftskolorna hållas då skolorna är lediga. Lägren är en del av konfirmandundervisningen för de flesta. Om pandemin inte är över till sommaren kan eventuellt skolornas höst- eller jullov fungera som alternativa tidpunkter för lägret. Alla församlingar har inte möjlighet till det här. Hur församlingarna besluter att ordna konfirmandundervisningen påverkas av hur många konfirmanderna är och även vilka utrymmen man har till förfogande. 

Församlingarna funderar som bäst på olika modeller för att möjliggöra skriftskolan i år.

– Beroende på hur situationen utvecklas är det skäl att utreda möjligheten att flytta intensivperioden eller lägren till sensommaren eller hösten. Ett annat alternativ är att hålla skriftskolan delvis som distansundervisning ifall det inte är möjligt att hålla läger eller dagsskriftskola. Det är viktigt att de som jobbar i församlingen håller personlig kontakt med ungdomarna och berättar om vilka alternativ man har gått in för. Den mest aktuella informationen får man alltid från sin egen församling, säger Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig i konfirmandarbetet vid Kyrkostyrelsen.

I Vasa svenska församling håller man som bäst på och funderar hur man ska göra.
– Vi har sammanlagt 135 konfirmander som deltar i sommarens läger och en liten grupp i dagsskriftskolan. Nu håller vi på och planerar hur vi kan genomföra konfirmandundervisningen om den i fortsättningen behöver ske delvis på distans. Samvaro och gemenskap är jätteviktiga under konfirmandtiden, så det är utmanande, säger Heidi Mäkelä, ledare för ungdomsarbetet i Vasa svenska församling.

Gemenskapen och samhörigheten viktig också nu

– Gemenskap och samhörighet är grundbulten i skriftskolan. Oberoende av hur konfirmandundervisningen ordnas – som läger eller som distansundervisning – vill vi hålla fast vid målsättningen att skapa gemenskap och samhörighet. Hjälpledarnas roll är viktig för att skapa gemenskap och de behövs också vid distansträffarna, fortsätter Björkgren-Vikström.

Biskoparna har gett församlingarna anvisningar om att inte flera än 10 personer får delta i sammankomster och det gäller också kyrkliga förrättningar. Med tanke på det så kan man ordna konfirmation först när situationen har normaliserats, om än församlingarna skulle lyckas genomföra sommarens konfirmandundervisning i huvudsak på distans.

– Församlingarna kan ordna konfirmationer också senare i höst och på Kyrkostyrelsen gör vi allt vi kan för att skriftskolan ska kunna genomföras så bra som möjligt. Vårt mål är naturligtvis att man också i år ska kunna fira konfirmationsfester även om det förmodligen blir senare än vanligt, understryker Björkgren-Vikström.

Mera information och intervjuer: sakkunnig i konfirmandarbete Maria Björkgren-Vikström, tfn 040 5846 873
sakkunnig i konfirmandarbete Jari Pulkkinen, tfn 040 688 1467