Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Gemensamt Ansvar stöder barns och ungas skolgång i Finland och i världens katastrofområden

Publicerad 08.11.2019

I år skänkte finländarna 3 069 473,52 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medel från insamlingen stöder mindre bemedlade barns och ungas utbildning i Finland och i världens katastrofområden.

– De frivilliga som har samlat in för Gemensamt Ansvar har gjort ett fint arbete för att trygga de ungas utbildning. Den del av insamlingsintäkterna som används i vårt land styrs via Kyrkans diakonifond och församlingarna bland annat till stöd för att skaffa nödvändiga studiehjälpmedel, berättar Gemensamt Ansvars insamlingschef, socialrådet Tapio Pajunen.

– I Finland märks ojämlikhet vid utbildning bland annat i att kommunerna stöder på väldigt olika sätt dem som studerar på andra stadiet med anskaffning av studiehjälpmedel. Många ungas drömmar dör när familjen inte har råd att skaffa den dator de behöver för att studera i gymnasiet. De som studerar vid yrkesläroinrättningar måste ofta själva skaffa sina arbetsredskap, till exempel kockknivar, friseringsverktyg och skyddskläder.

– Det var fint att den nya regeringen under insamlingsperioden skrev in åtgärder som om de förverkligas gör att fattigdom inte är ett hinder för studier, säger Tapio Pajunen.

Lokalförsamlingarna besluter själva om hur de använder sin andel. Till exempel använder den finska församlingen i Leppävirta sina medel för att skaffa undervisningsmaterial som lånas ut vid kommunens gymnasium. Rektor Anni Virnes berättar att detta hade varit omöjligt för skolan utan tilläggsfinansiering från insamlingen.

– Ett tiotal familjer meddelade att de böcker de fått via utlåningen är nödvändiga för att trygga de ungas studier. Då de som hade störst behov av materialet fått sina behov tillgodosedda öppnades utlåningen för alla gymnasieelever.

Utomlands går insamlingsmedlen till människor i katastrof- och konfliktområden. Där tryggar man tillgång till rent vatten och tillräckligt med mat, och möjlighet till hälsovård, inkvartering och utbildning som förbättrar utkomstmöjligheter. Hjälpen förmedlas via Kyrkans Utlandshjälp.

Kenyas fattigaste landskap Turkana är exempelområde för dem som får hjälp via insamlingen Gemensamt Ansvar 2019. I det traditionella herdeområdet har en stor del av boskapen dött på grund av torka som pågått i flera år och människor har förlorat sina utkomstmöjligheter. Också de som ännu har boskap måste ofta flytta och vandra långt för att få vatten. Vid sidan av katastrofhjälpen har över 11 000 barn fått möjlighet att studera. Utbildning är livsviktig i ett område där de unga behöver nya utkomstalternativ till följd av klimatförändringen.

På fredag 8 november överräcktes insamlingsredovisningen till insamlingens beskyddare, president Sauli Niinistö. Vid överräckningen deltog chef Ilkka Mattila, styrelseordförande Mikael Pentikäinen och insamlingschef Tapio Pajunen från Kyrktjänst, insamlingens förman 2019 Simo Peura, Lappo stift och skolgångsassistent, rapartisten Anssi Sumiloff som gjort en raplåt för insamlingen.

Insamlingsintäkterna fördelas mellan Kyrkans Utlandshjälps katastrofhjälp (60 procent), Kyrkans diakonifond (20 procent) och lokalförsamlingarna (20 procent).

Insamlingsresultatet 2019 (pdf)

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskap i Finland och utvecklingsländer. Insamlingen öppnas söndag 2.2.2020 och ärkebiskop Tapio Luoma är insamlingens förman.

Mera information:
Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar, tfn 0400 870 041
Insamlingen Gemensamt Ansvar

Rättelse 8.11.2019 klockan 15.25: I nyhetstexten har namnet på den församling som stöder ortens gymnasium med insamlingsmedel så att de kan ordna utlåning av skolmaterial rättats.