Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet stöder församlingarnas strävanden att bli klimatneutrala

Publicerad 07.11.2019

Kyrkomötet anslog 215 000 euro för att genomföra kyrkans energi- och klimatstrategi då mötet på torsddag godkände Kyrkans centralfonds budget för 2020 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2020-2022.

Kyrkans energi- och klimatstrategi, En kolneutral kyrka 2030, beviljades 215 000 euro för 2020. I projektet ingår bland annat anställning av en energikonsulent och kartläggning av församlingarnas skogsegendom och skogens effekt som kolsänka och kollager. Dessutom ska församlingsfastigheternas energiformer och nuvarande koldioxidutsläpp kartläggas. Församlingarna ska få energirådgivning och församlingar som övergår från fossil energi till fossilfria energikällor ska få stöd.

Beslut om eventuella anslag 2021 fattas i samband med budgetbehandlingen hösten 2020.

Kyrkans energi- och klimatstrategi En kolneutral kyrka

Kyrkomötet anslog medel för pilgrimskoordinator

Kyrkomötet beviljade anslag på 40 000 euro för åren 2020-2022 för att anställa en pilgrimskoordinator. Koordinatorns uppgift är att utveckla pilgrimsverksamheten och samordna ett projekt kring ett pilgrimscentrum. Detta behöves med tanke på det ökade intresset för pilgrimsvandring.

Åbo ärkestift och Borgå stift är beredda att genomföra det treåriga projektet kring pilgrimsvandringsverksamheten i samarbete med bland annat Åbo stad. Projektet ska betjäna pilgrimsvandringsverksamheten och gudstjänstlivet på bred front i Finland.

Förutsättningen för att Kyrkans centralfond deltar i projektet är att de övriga projektaktörerna också deltar i finansieringen.

Inget gemensamt datasystem för begravningsväsendet

Kyrkomötet beslöt att inte godkänna ett gemensamt projekt för begravningsväsendet med motiveringen att man ännu inte har utrett församlingarnas behov tillräckligt. I stället beslöt man använda 330 000 euro för understöd till församlingarna.

Då utskottsordförande Tapio Tähtinen presenterade ekonomiutskottets betänkande konstaterade han att utskottet är bekymrat för församlingarnas svaga ekonomi och framförallt en ökad polarisering mellan församlingarnas ekonomier.

För att få ekonomin i balans 2021 betonade utskottet att man inte ska tillämpa osthyvelprincipen, utan målet ska vara en tydlig prioritering av verksamheten och en förändring av verksamhetskulturen.

Ekonomiutskottets betänkande 4/2019 (pdf)

Kyrkomötet godkände också Kyrkans pensionsfonds budget 2020 och ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022.
Ekonomiutskottets betänkande 5/2019 (pdf)