Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Webbplats ger fakta och inspiration till dem som vill döpa sitt barn

Publicerad 05.11.2019

Kyrkan öppnade i oktober en ny webbplats om dopet. På dopet.fi kan nyblivna föräldrar söka svar på sina frågor om dop. Webbplatsen berättar till exempel vad man behöver tänka på när man väljer faddrar, vilken musik som passar vid dopet, var man kan ordna dop och vad det kostar.

– Den första tiden med ett nyfött barn kan kännas stressig. Vi vill hjälpa föräldrarna att lätt hitta svar på frågor om att låta döpa sitt barn. Därför har vi samlat informationen på en webbplats, berättar projektsekreterare Maria Borg-Karlsson på Kyrkostyrelsen.

På webbplatsen dopet.fi berättar några personer om sina erfarenheter av dop. Ett dop kan se ut på många olika sätt, det finns inte bara ett rätt sätt att ordna dop på. Vissa element behöver finnas med och föräldrarna planerar dopet tillsammans med prästen.

Fredrik Guseff från Helsingfors berättar på webbplatsen om varför de valde att döpa sina barn: ”Som förälder önskar man såklart allt gott åt sina barn. Vi ville att pojkarna skulle få en trygg och fin start på livet. Det föll sig naturligt att vi valde dopet.”

Färre döpta och kontakten till unga utmaning för kyrkan

Under åren 2018–2020 har kyrkan valt att satsa speciellt på frågor kring dop och fadderskap. Under projektets gång vill man lyfta fram dopets betydelse och utveckla regelbunden kontakt till medlemmarna. Projektet omfattar förutom dop och fadderskap också konfirmandarbetet och verksamhet bland unga vuxna.

– Att antalet döpta minskar hör samman med att nativiteten sjunker men det märks också att allt flera föräldrar inte döper sina barn. Det här är en av de största utmaningarna för kyrkan tillsammans med utmaningen att nå unga vuxna som upplever kyrkan som avlägsen, säger forskaren Veli-Matti Salminen på Kyrkans forskningscentral.

Stefan Myrskog, ledande sakkunnig vid Kyrkostyrelsen, pekar i sin tur på en av de senaste årens trender där en del föräldrar säger att barnet, när det blir äldre, själv ska få välja om det vill bli döpt eller inte.

– Inget barn växer upp i en värdeneutral omgivning. Vi föräldrar och den omgivning barnet fostras i är med och pekar ut riktningen för barnets livssyn och värderingar. Kyrkan vill visa på att dopet för oss in i ett större sammanhang. Ett sammanhang där hela livet ryms med. Dopet är en gåva som bär när livet är en fest men även de gånger livet krackelerar eller slocknar, säger Myrskog.

Den här veckan behandlar kyrkomötet ett förslag från kyrkostyrelsen om att ändra kyrkoordningens bestämmelser så att det i framtiden räcker med endast en fadder då man döper barnet. Enligt nuvarande bestämmelser krävs två faddrar som är konfirmerade medlemmar i en evangelisk-luthersk kyrka.

Mera information:
projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171
ledande sakkunnig, kyrkans fostran Stefan Myrskog, tfn 040 5311 275
https://evl.fi/dopet