Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Tapio Luoma: Makt förutsätter ärlighet och öppenhet

Publicerad 04.11.2019

Då ärkebiskop Tapio Luoma öppnade mandatperiodens sista kyrkomöte på måndag i Åbo lyfte han i sitt öppningstal till kyrkomötesombuden fram makten.

–  En respektfull maktutövning tar sig uttryck i öppenhet för olika synvinklar, beredskap att ta emot kritik och framför allt en omsorg om att helheten byggs upp på bästa möjliga sätt för alla. I sista hand handlar maktutövning om beredskap att tjäna andra, att förbinda sig till det gemensamma goda. Det uttrycker också Jesus i orden: Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare, sade Luoma.

Ärkebiskopen reflekterade över vad en tjänstvillig maktutövning betyder och lyfte fram fyra aspekter.
– Man kan inte äga makt. I en demokrati ger människor genom val ifrån sig sin makt för en viss tid till dem som är beredda att ta ansvar för att den används för det gemensamma goda. Att all makt är given makt betyder också att man måste avstå från makten. Den makt man fått måste man ge tillbaka för att den ska delas ut igen.

– Man måste alltid svara för sin maktutövning; hur har jag förhållit mig till andra människor och hur har jag främjat det som är gott för dem. Det är också bra för varje maktutövare att reflektera över sig själv och sin relation till makten, sade Luoma.

Ärkebiskopen påminde kyrkomötesombuden om att de nu står på gränsen mellan gammalt och nytt i och med det kommande valet. Och att det då är viktigt att granska den tid som har gått och var man har lyckats eller misslyckats.

– Granskningen förutsätter ärlighet och öppenhet, alltså exakt samma saker som behövs också i själva maktutövningen. Maktutövning berättar mycket om oss som människor. Makt är allt annat än oväsentligt. Därför måste man tala om makten och fundera på dess olika sidor, inte bara i kyrkan och vid kyrkomötet, utan överallt där makt utövas.

Ärkebiskopens tal i sin helhet finns som bilaga till nyheten.

Kyrkomötets höstsession på Turun kristillinen opisto pågår till och med fredag. Under veckan ska mötet besluta bland annat om krav på faddrar, ungas påverkansmöjligheter och kyrkans budget för 2020.

Kyrkomötets arbete i plenum direktströmmas via youtube och man kan följa kyrkomötets arbete på Twitter via hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Kyrkomötets dokument, förteckning över ärenden under behandling och direktströmning av kyrkomötet
Kyrkomötets veckoarbetsplan hösten 2019

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421
sakkunnig i kommunikation Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239

Bilagor till nyheten