Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans beslutsfattare väljs i februari 2020

Publicerad 15.10.2019

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland håller kyrkomötesval och val av stiftsfullmäktige 11 februari.

Kyrkomötet är det högsta beslutandeorganet i kyrkan. Det behandlar frågor om kyrkans lära och arbete, och om kyrkans lagstiftning, administration och ekonomi. Stiftsfullmäktige stöder och främjar att kyrkans uppgift förverkligas i stiftet och församlingarna. De har bland annat rätt att göra framställningar till kyrkomötet.

Kandidatnomineringen pågår som bäst

Nomineringen av ombud till kyrkomötet och medlemmar till stiftsfullmäktige har inletts och avslutas 15.11.2019 klockan 16. Kandidaterna i valet av prästombud till kyrkomötet och i valet prästmedlemmar i stiftsfullmäktige nomineras av valmansföreningar som består av minst tre röstberättigade präster.

Kandidater i valet av lekmannaombud till kyrkomötet och i valet av lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige kan nomineras av en valmansförening som består av minst tio röstberättigade lekmän. Det finns sammanlagt nio stift i kyrkan.

Valbar till prästombud och prästmedlemmar är de präster som hör till stiftet. Valbar som lekmannamedlem och lekmannaombud är en lekman i en församling i stiftet som är valbar till ett förtroendeuppdrag i församlingen. Också de som arbetar i en församling – med undantag av präster – kan ställa upp som kandidat i valet av lekmän till kyrkomötet och stiftsfullmäktige.

Till kyrkomötet väljs 96 ombud från stiften

Stiften väljer sammanlagt 96 ombud till kyrkomötet. Av dem är 32 präster och 64 lekmän. Fördelningen av stiftens antal representanter i kyrkomötet baserar sig på antalet församlingsmedlemmar i stiftet. Stiftsfullmäktige består av 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar.

Röstberättigade i valet av lekmannaombud till kyrkomötet och lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige är lekmannamedlemmar i kyrkofullmäktige, församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige. Röstberättigade i valet av prästombud till kyrkomötet och prästmedlemmar till stiftsfullmäktige är stiftets präster.

De som nu väljs till kyrkomötet och stiftsfullmäktige väljs för fyraårsperioden 1.5.2020-30.4.2024.

Borgå stift har sammanlagt sex ombud i kyrkomötet, två präster och fyra lekmän, av vilka en lekman väljs av församlingarna på Åland.

Kandidaterna presenteras i ett kandidatgalleri

Såväl kandidaterna i kyrkomötesvalet som kandidaterna i valet av stiftsfullmäktige har möjlighet att presentera sig i ett kandidatgalleri. Kandidatgalleriet öppnas i januari 2020.

Mera information:
Birgitta Hämäläinen, kyrkomötets generalsekreterare, tfn 040 688 1527
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation,  040 581 1815
Petra Honkaranta-Siivari, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 142 5185

Webbplatsen för valet

Nyheten har uppdaterats 15.10.2019 klockan 13.55 med uppgifter om Borgå stifts ombud i kyrkomötet.