Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Minister Sanni Grahn-Laasonen besökte kyrkomötet: Vi kan inte acceptera hatretorik och rasism

Publicerad 10.05.2016

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen besökte på tisdagen kyrkomötet. I sitt tal till kyrkomötet berörde hon den hatretorik och de motsättningar som ökat i Finland och Europa till följd av ekonomiska utmaningar, den osäkerhet som snabba samhällsförändringar föder och en tilltagande flyktingström.

Grahn-Laasonen konstaterade att hatretoriken som riktar sig mot olika medborgargrupper, minoriteter och individer påverkar grunden för förtroende och trygghet.

– Förtroende och en ömsesidig respekt mellan medborgare har varit grundläggande för välmåendet i Finland. Hatretorik och rasism betyder att vissa människogrupper blir tvungna att leva i en atmosfär där man öppet ifrågasätter deras ställning som jämbördiga samhällsmedlemmar. Jag hoppas att vårt gemensamma budskap ska vara tydligt: det här kan vi inte acceptera, sade Grahn-Laasonen.

Grahn-Laasonen berättade att undervisnings- och kulturministeriet inlett ett omfattande program för att förhindra hatretorik och rasism och öka delaktigheten i samhället. Ministern konstaterade att också kyrkan har en viktig roll för att förhindra hatretorik och hänvisade till ärkebiskopens och andra biskopars agerande.

– Kyrkan har aktivt varit med och utvecklat dialogen mellan olika religioner, sade Grahn-Laasonen och hänvisade till samarbetet mellan kristna, muslimer och judar som redan pågått i flera år i Finland.  Hon berättade också att en del av ministeriets program är ett nytt budgetanslag för att främja dialogen mellan religionerna.

 

Kyrkomötet förde på tisdagen remissdiskussion om Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser och Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut. Remissdiskussionen avbröts och fortsätter på onsdag morgon klockan 9.

Det går att följa med kyrkomötet via hashtaggen #kyrkomötet och #kirkolliskokous. Det ordnas ingen presskonferens under mötesveckan.

Mera information om kyrkomötet ger:
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
ledande sakkunnig för kommunikation Lucas Snellman, (on-to 11-12.5) tfn 050 5668 230, lucas.snellman@evl.fi
informationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
informatör Petra Honkaranta-Siivari, tfn 040 142 5185, petra.honkaranta-siivar @evl.fi
informatör Essi Ylärakkola (11.-13.5.), tfn 040 142 4897, essi.ylarakkola@evl.fi