Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötets utskott tillsatta

Publicerad 11.05.2016

Kyrkomötets elektorer har valt medlemmar till mötets nio utskott och utskotten valt ordförande sinsemellan.

De olika utskottens ordförande och utskottsmedlemmar från Borgå stift:

Handboksutskottet: ordförande Anna-Mari Kaskinen, Lojo, verksamhetsledare Göran Stenlund, Vasa (viceordförande)

Konstitutionsutskottet: ordförande Matti Repo, Tammerfors, biskop Björn Vikström, Borgå

Lagutskottet: ordförande lagman Antti Savela, Uleåborgs stift, biträdande verksamhetsledare Rolf Steffansson, Borgå

Förvaltningsutskottet: ordförande biskop Tapio Luoma, Esbo, kyrkoherde Bo-Göran Åstrand, Jakobstad

Ekonomiutskottet: ordförande vd Tapio Tähtinen, Kerava, läkare Åsa A Westerlund, Karis (viceordförande)

Framtidsutskottet: ordförande projektkoordinator Katri Korolainen, Helsingfors, docent Patrik Hagman, Väståboland

Allmänna utskottet: ordförande redaktör Johanna Korhonen, Vanda, verksamhetsledare Bror Gammals, Mariehamn

Kansliutskottet: ordförande familjerådgivare Markku Orsila, Seinäjoki

Expeditionsutskottet:  kommunalrådet Johannes Leppänen, Saarijärvi, läkare Åsa A Westerlund, Karis

Övriga utskottsmedlemmarna finns listade i elektorernas meddelande 2/2016.

 

Kyrkomötet valde professor Veli-Pekka Viljanen till lagfaren sakkunnig i kyrkomötet.

 

Kyrkomötets webbplats

Från och med idag går det att följa med kyrkomötet via streaming på nätet

Det går att följa med kyrkomötet via hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Mera information om kyrkomötet ger:
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
ledande sakkunnig för kommunikation Lucas Snellman, (on-to 11-12.5) tfn 050 5668 230, lucas.snellman@evl.fi
informationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
informatör Petra Honkaranta-Siivari, tfn 040 142 5185, petra.honkaranta-siivari@evl.fi
informatör Essi Ylärakkola (11.-13.5.), tfn 040 142 4897, essi.ylarakkola@evl.fi