Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet valde medlemmar till kyrkostyrelsens plenum

Publicerad 13.05.2016

Kyrkomötet valde på fredagen medlemmar till kyrkostyrelsens plenum för mandatperioden 1.6.2016–31.5.2020.

Till lekmannamedlemmar valdes redaktör Pekka Heikkilä, Åbo ärkestift, redaktör Vuokko Vänskä, Tammerfors stift, samhällsstuderande Elina Kemppainen, Uleåborgs stift, församlingsrådet Risto Rasimus, S:t Michels stift, läkare Åsa A. Westerlund, Borgå stift, medicinalråd, docent Matti Ketonen, Kuopio stift, ledande diakoniarbetare Pirjo Sariola, Lappo stift, sakkunnig i internationella ärenden, bokförare Tarja Kantola, Helsingfors stift och diplomingenjör Heikki Sorvari, Esbo stift.

Till prästmedlemmar valdes kyrkoherden, teol.dr, Aulikki Mäkinen, Kuopio stift, och kontraktsprosten, docent, Kalervo Salo, Esbo stift.

Biskopsmötet utser senare i maj två biskopar till medlemmar till plenum.

Avgångsåldern höjs för kyrkligt anställda

Kyrkomötet beslöt att höja avgångsåldern för kyrkligt anställda. Ändringen i kyrkans tjänstemannabestämmelser motsvarar en ändring i arbetspensionslagarna som träder i kraft i början av 2017.

Avgångsålder kommer att vara 68 år för dem som är födda 1957 eller tidigare, 69 för dem som är födda 1958-1961 och 70 år för dem som är födda 1962 eller senare.

Ändringen i kyrkolagen ska fastställas av riksdagen.

Församlingsvalet flyttas från Farsdag

Kyrkomötet beslöt att kyrkostyrelsens ska bereda en ändring i valordningens bestämmelser så att församlingsvalet kan flyttas från den andra till den tredje söndagen i november.

Enligt nuvarande bestämmelser infaller församlingsvalet på Farsdag vilket har upplevts som besvärligt för såväl valfunktionärer som väljare. Kyrkligt anställda och förtroendevalda har enligt nuvarande system varit upptagna med valförrättningar och möten på Farsdag i stället för att fira med familjen. Det har också blivit svårare att hitta tillräckligt med valfunktionärer på Farsdag.

Allmänna utskottet anser att kyrkan stöder familjer bättre genom att flytta valdagen till en annan dag än Farsdag. Utskottet bedömer också att flyttningen av valdagen inte märkbart försvårar valnämndens arbete, ändringssökandet eller behandling av ändringssökande.

Ärendet hade aktualiserats både av stiftsfullmäktige i Borgå stift och stiftsfullmäktige i Lappo stift. Den del av Lappo stifts framställning som behandlar elektronisk förteckning över röstberättigade och indelningar i röstningsområden behandlas ännu i allmänna utskottet tillsammans med ett ombudsinitiativ om att utveckla församlingsvalet.

Kyrkomötet antecknade kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser för kännedom och fastställde Kyrkans centralfonds bokslut för räkenskapsåret 2015.

Kyrkomötet på avslutade mandatperiodens första session på fredag i Åbo. Höstsessionen inleds tisdagen den 8 november.

Kyrkomötets beslut finns på mötets webbplats.

Kyrkomötet strömmade från onsdag-fredag och videor från kyrkostyrelsens plenum 11-13.5.2016 finns på Youtube.

Mera information:
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
informationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
informatör Petra Honkaranta-Siivari, tfn 040 142 5185, petra.honkaranta-siivari@evl.fi
informatör Essi Ylärakkola (11.-13.5.), tfn 040 142 4897, essi.ylarakkola@evl.fi