Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ny artikelsamling utmanar kyrkan att diskutera arvet från Luther

Publicerad 19.05.2016

Nästa år har det gått 500 år sedan Martin Luther offentliggjorde sina 95 teser om kyrkans reformation. Den tyska munkens teologiska teser startade en process som fick effekter också i Norden.

I artikelsamlingen Nåd för nya världar granskas kritiskt det lutherska arvet i en förändrad värld. Boken utkommer med anledning av Reformationens märkesår 2017 och redaktörer är Anna-Kaisa Inkala och Jyri Komulainen.

Bokens nio artiklar har skrivits av nio framstående forskare. De lyfter fram frågor som de lutherska reformatorerna inte kände till men som är aktuella idag. Har den lutherska reformationen något att säga om de utmaningar vi idag står inför?

Biskopsmötets generalsekreterare, docent Jyri Komulainen granskar vad Luther kan bidra med till dialogen mellan olika religioner.
– Luther var ett barn av sin tid och hade en begränsad kunskap om andra religioner. I ljuset av dagens vetenskap gjorde han till och med felaktiga antaganden, påminner Komulainen som anser att vi måste uppdatera arvet från den lutherska reformationen.
– Vi kan framför allt lära oss något av asiatiska kristna som har en lång erfarenhet av att leva i ett samhälle med många religioner.

I sin artikel Billig nåd eller kristet motstånd? ställer docent Patrik Hagman en viktig fråga. Han skriver att det kommersiella tänkandet har tagit den plats som tidigare fylldes av kristendomen och senare politiken. Det har lett till en kapitalistisk hederskultur där människors värde definieras utgående från konsumtion.

Hagman anser att vi kan göra något åt det, att kristna tillsammans aktivt kan arbeta på att förändra hur vi ser på varandra. Kyrkan är en gemenskap där man inte behöver ha vissa egenskaper för att duga. Hagman skriver att den dyra nåden betyder att du måste sluta se ditt värde i det du gör.

Forskaren Meri-Anna Hintsala har granskat sociala mediers betydelse för den kristna tron. Enligt henne skedde inte reformationen bara för 500 år sedan utan den fortsätter hela tiden i hur människor kommunicerar med varandra och lever som kristna i vardagen. Hintsala anser att sociala medier genomsyrar vår vardag och då kan trons språk fast få formen av emojier.

Boken kommer att fungera som diskussionsunderlag för synodalmötena som hålls i alla stift den 27-28 september 2016. Synodalmöte är ett möte för stiftets präster och lektorer sammankallat av biskopen.

Den svenska utgåvan av boken kommer vecka 25. Svenska pressexemplar kan beställas av Pian Wistbacka.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare, docent Jyri Komulainen, tfn 040 142 5189
biskopsmötets teologiska sekreterare, TD Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270