Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Borgå domkapitel fastställde resultatet i biskopsvalet

Publicerad 11.04.2019

Borgå domkapitel har kontrollräknat och fastställt valresultatet och valdeltagandet i andra omgången i biskopsvalet i Borgå stift vid sin session 11.4.2019.

I valet fick kyrkoherde Bo-Göran Åstrand sammanlagt 309 röster och valdes till ny biskop i stiftet. Direktor Sixten Ekstrand fick sammanlagt 265 röster.

Valdeltagandet i valets andra omgång uppgick till 87,9 procent. Sammanlagt 704 personer var röstberättigade, hälften präster och hälften lekmannaelektorer. Av dem röstade sammanlagt 619 personer. I valet gavs 43 blanka röster och 2 röster förkastades.

Bo-Göran Åstrand tillträder som biskop 1 september då nuvarande biskopen Björn Vikström blir universitetslektor vid Åbo Akademi. Åstrand vigs till biskop i Borgå domkyrka 29 september.

Mera information om biskopsvalet:
biskop Björn Vikström, tfn 040 142 5216
Biskopsvalet i Borgå stift

Valet på Facebook och Twitter: #Borgåbiskopsval

Fotografier av den valda biskopen finns i kyrkans bildbank kuvapankki.evl.fi. Fotograf Aarne Ormio.