Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet behandlar ekumeniska frågor

Publicerad 05.04.2019

Evangelisk-lutherska kyrkans biskopsmöte samlas i Helsingfors på måndag 8 april. Under sin session ska biskopsmötet behandla bland annat frågor som anknyter till kyrkans ekumeniska relationer.

Ett ärende på agendan är vilken ordalydelse av nicenska trosbekännelsen som man kan använda i ekumeniska sammanhang. I handboken finns två olika trosbekännelser, den apostoliska som är den som används oftast och den nicenska trosbekännelsen som används i ekumeniska sammanhang.

Biskopsmötet fortsätter diskussionen kring hur man ska definiera formuleringen andra trossamfund. Definitionen behövs eftersom det i kyrkoordningen talas om ”andra kristna kyrkor och samfund” men man definierar inte kriterier för ett kristet samfund.

Biskopsmötet ska bland annat diskutera om man borde utveckla den utbildning för präster – högre pastoralutbildningen – som ger behörighet som domprost, stiftsdekan och prästassessorer.

Dessutom ska biskopsmötet besluta om ändringen i kyrkans bestämmelser om att en ung person kan bli döpt och medlem i kyrkan i början av konfirmandtiden. Förslaget till ändring i bestämmelserna har nu granskats av kyrkans laggranskningskommitté.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189