Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Borgå stift breddade sitt handlingsprogram mot sexuella trakasserier

Publicerad 18.03.2019

Förra veckan godkände domkapitlet i Borgå stift en uppdatering av stiftets handlingsprogram mot sexuella trakasserier. Handlingsprogrammet har bearbetats för att bättre beakta situationer där vuxna blir utsatta för övergrepp och trakasserier. I samband med #metoo- och #dammenbrister-kampanjen 2017 kom det fram en del berättelser om övergrepp eller osakligt bemötande som ägt rum också i kyrkliga sammanhang. Det tidigare programmet från 2014 fokuserade mer specifikt på barn och unga.

I det nya handlingsprogrammet poängteras att det i allt liv och all verksamhet i kyrkan ska finnas respekt för livet och för varje människas värde och bestämmanderätt över sin egen kropp. Programmet definierar vad övergrepp eller trakasserier är och vad man ska göra då man får höra om det. I programmet behandlar man också ledarskap och makt i relation till övergrepp.

Handlingsprogrammet lyfter fram hur personer som i församlingsarbetet har blivit utsatta för sexuella övergrepp och trakasserier kan bli hörda och erbjudas stöd. Det behandlar också hur man kan stärka församlingarnas beredskap att hantera sådana situationer på ett handlingskraftigt och målmedvetet sätt, och hur man genom förebyggande åtgärder kan säkerställa att församlingens verksamhet är trygg både för barn, ungdomar och vuxna.  Stiftet har sedan 2014 två kontaktpersoner som personer som utsatts för sexuella trakasserier kan vända sig till.

Programmet ska behandlas bland annat i stiftets personalutbildning, den utbildning som ordnas för nya präster och för nyanställda i församlingarna. I handlingsprogrammet sägs att det är nödvändigt att församlingarnas anställda och frivilliga medarbetare känner till innehållet i handlingsprogrammet och har beredskap att följa det.

Programmet har utarbetats av en grupp anställda inom kyrkan; sakkunniga Maria Sten och Fredrik Kass på Kyrkans central för det svenska arbetet och kyrkoherden i Sibbo Helene Liljeström har tagit fram det nya programmet i samarbete med stiftssekreteraren i personalvård Virva Nyback och biskop Björn Vikström.

Mera information:
Borgå stifts Handlingsprogram 2019 för förebyggande och bemötande av sexuella trakasserier och övergrepp
sakkunnig inom vuxenarbete och kultur Maria Sten, Kyrkostyrelsen, tfn 050 4086 030
stiftssekreterare för personalvård Virva Nyback, Borgå domkapitel, tfn 040 142 5217