Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kaisamari Hintikka vigdes till biskop i Esbo stift

Publicerad 10.02.2019

Esbo stifts tredje biskop, teologie doktor Kaisamari Hintikka vigdes till ämbetet i Esbo domkyrka på söndag 10 februari.

Vid vigningen tog den nya biskopen emot insignierna för biskopsämbetet, korset och staven. Vigningen förrättades av ärkebiskop Tapio Luoma. Han assisterades av bland andra representanter för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands samarbets- och systerkyrkor. Assisterande präst i mässan var domprosten Antti Kujanpää.

Vid vigningen fick biskop Hintikka biskopsämbetets insignier: biskopskorset och biskopsstaven, och mitran och kåpan. Biskopsskruden går i rött, som är färgen för den heliga Anden och vittnesbördet om Kristus. Kåpan har planerats av Emilia Kuurila som är studerande på magistersnivå vid Aaltouniversitetet. Mitran har gjorts i samarbete med modiststuderande vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto.

”Mitt ibland oss”

I sin predikan utgick biskop Hintikka från Matteusevangeliet (Matt. 13: 24-30). Hon talade om gränser och vårt behov av att dra gränser, såväl geografiska gränser som kulturella gränser. Hintikka påminde om att en gemenskap av likatänkande är en illusion, en föreställning, som inte finns. Det som förenar oss är inte likheter utan det att vi alla är Guds avbilder och därför lika värdefulla.

– Djupt i oss finns ett behov av att dra upp gränser. Gränser kring vår världsdel, gränser kring våra länder, gränser kring vår kultur, församling och vårt religionssamfund. Vi vill definiera vem som finns på insidan och vem som stängs ute, och varför. När medlen och viljan att lösa gemensamma problem är knapp, börjar vi bygga murar och skapa fiendebilder.

– Gränsen mellan det goda och det onda, mellan rätt och fel, synd och frälsning går inte mellan oss. Den går inuti oss. I oss alla finns såväl gott som ont, själviskhet och kärlek. Var och en av oss är samtidigt både syndig och rättfärdig, skyldig och benådad. Därför är ingen av oss i den ställningen att vi kan visa på andra också säga: gå bort, du hör inte till gruppen, du hör inte hit.

Hintikka upplever Esbo stift som ett värdefullt stift.
– Här ryms många olika församlingar. I församlingarna finns en mångfald av människor: sökare och försiktigt frågande, kritiker och väckelsekristna, ansvarstagande i alla olika uppgifter. Det värdefulla är förståelsen av att det är vår kallelse att tillsammans bygga det här stiftet och Guds kyrka som förenar oss mitt i denna mångfald.

– Guds rike finns redan mitt ibland oss. Också idag, i vår omgivande verklighet som tycks kaotisk och ständigt föränderlig.

Hintikkas predikan i sin helhet (på finska) finns som bilaga nedan.

Fotografier från biskopsvigningen finns tillgängliga för medierna söndag 10.2 efter klockan 15 i kyrkans bildbank: Kirkon kuvapankki/Markku Pihlaja.

Festmässan televiseras i Yle TV1 och kan ses efteråt på YleArenan.

Mera information:
domprosten Antti Kujanpää, tfn 0400 425 252, antti.kujanpaa@evl.fi
lagfarna assessorn Sari Anetjärvi, tfn 040 5888 317, sari.anetjarvi@evl.fi
sakkunnig Kati Pirttimaa, tfn 050 342 7007, kati.pirttimaa@evl.fi

Bilagor till nyheten