Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Verksamma inom barn- och ungdomssektorn och insamlingen Gemensamt Ansvar vädjar: Rätten till utbildning tillhör alla

Publicerad 07.02.2019

Ett av Finlands traditionella äss, till och med som exportvara, är våra i internationell jämförelse framgångsrika studerade och en utbildning som är tillgänglig för alla oberoende av familjens inkomstnivå.

Men har unga i Finland på riktigt jämlika möjligheter att utbilda sig till det yrke de önskar? Det frågar sig aktörer inom barn- och ungdomssektorn och insamlingen Gemensamt Ansvar i ett gemensamt ställningstagande. Ställningstagandet överräcktes till riksdagsgrupperna på torsdag 7.2.2019.

I ställningstagandet lyfter man fram att möjligheten till utbildning för var och en oavsett individens eller familjens medellöshet (Grundlagens 16 §) är en grundrättighet och mänsklig rättighet. Den måste på riktigt omsättas i praktiken i Finland, betonar man i ställningstagandet.

Vart tionde finländskt barn växer upp i en familj som har en inkomst som understiger den kalkylerade fattigdomsgränsen. Det motsvarar ca 120 000 barn.

Familjens svaga ekonomi kan vara ett hinder för den unga att få den utbildning som hen önskar eftersom det kan vara nästan omöjligt att skaffa det som krävs för studier på andra stadiet. Också boningsort inverkar – det erbjuds inte samma möjligheter överallt i Finland.

Brist på utbildning har långtgående konsekvenser

Om den unga inte har möjlighet att inleda studier på andra stadiet eller avbryter sina studier riskerar hen i värsta fall att marginaliseras i samhället. Framtidsplanerna förbyts i frustration. Brist på utbildning förebådar också en knapp vardag eftersom det är svårt att klara sig på den finländska arbetsmarknaden utan examen på andra stadiet. Det blir också dyrt för samhället.

I sitt ställningstagande presenterar insamlingen Gemensamt Ansvar och organisationerna lösningsförslag för att säkerställa ungas lika möjligheter till utbildning.

1) Avgiftsfri utbildning på andra stadiet

Familjen eller den ungas medellöshet får inte vara ett hinder för studier på andra stadiet. För att utveckla den avgiftsfria utbildningen krävs lösningar på nationell nivå, till exempel att man lagstiftar om avgiftsfri utbildning för var och en på andra stadiet.

2) Tillräckligt hög nivå på grundläggande färdigheter

Man måste förvissa sig om att grundläggande färdigheter, såsom läs- och skrivkunnighet och sociala färdigheter, utvecklas tillräckligt under tiden i grundskolan så att unga har tillräcklig kunskap för studier på andra stadiet.

3) Tyngdpunkten ska ligga på förebyggande service

Att de unga klarar utbildningen och studierna främjas bäst genom utveckling av det förebyggande ungdoms- och familjearbetet redan i grundskolan, speciellt under högstadietiden. Man måste säkra möjligheterna till samarbete mellan social-, hälso- och mentalvårdsservicen och skolornas elev- och studerandevård. Hjälpen ska utgå från ungas egna erfarenheter och deras behov.

Ställningstagandet är undertecknat av:

Mannerheims Barnskyddsförbund rf, Milla Kalliomaa
Me-säätiö, Ulla Nord
Nuori Kirkko ry, Sami Ojala
Barnombudsmannen Tuomas Kurttila
Centralförbundet för Barnskydd, Hanna Heinonen
Rädda Barnen rf, Hanna Markkula-Kivisilta
Takorganisationen för ungdomssektorn i Finland Allianssi ry, Anna Munsterhjelm
Insamlingen Gemensamt Ansvar, Tapio Pajunen

Mera information:
Tapio Pajunen, insamlingschef, Gemensamt Ansvar, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi,
tfn 0400 870 041

Ställningstagandet i sin helhet (pdf, på finska)