Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Valpanelerna i biskopsvalet inleds på söndag 10.2 i Mariehamn

Publicerad 05.02.2019

Inför den första omgången i biskopsvalet i Borgå stift ordnas fyra valpaneler runt om i stiftet med start på söndag 10 februari. Valpanelerna har olika teman som på något sätt anknyter till den ort de hålls på.

Om ingen blir vald i den första omgången ordnas två paneler inför den andra valomgången. Sammanlagt ca 700 personer har rösträtt i biskopsvalet i Borgå stift, hälften av dem är präster och hälften lekmän.

Den första valpanelen hålls i Mariehamn söndag 10 februari klockan 16 i Margaretagården (Måsvägen 4). Panelen leds av journalisten Ann-Christin Karlsson och kyrkoherde Ingemar Johansson och temat är aktuella frågor kring kyrkan och Åland. Det går också att följa med valpanelen via direktströmningen på kyrkans webbplats evl.fi och på den åländska tv-kanalen Ålandskanalen.

Den andra valpanelen hålls i Åbo måndag 11 februari klockan 18 i auditorium Armfelt i Arken (Fabriksgatan 2). Panelen leds av forskare Siv Sandberg och journalisten Dan Lolax. I Åbo fokuserar paneldebatten på kyrkans relation till samhället; hur ska kyrkan och det offentliga samarbeta, och hur ser kyrkans framtid ut. Panelen direktströmmas på kyrkans webbplats evl.fi.

Tisdag 12 februari klockan 18 hålls en valpanel i Helsingfors i festsalen i G18 (Georgsgatan 18). Panelen leds av rektor Johan Bärlund och Martina Harms-Aalto. Debatten fokuserar på klimat och miljö, kyrkan i ett postsekulärt samhälle och stiftets roll som en viktig aktör i Svenskfinland. Också den panelen direktströmmas via kyrkans webbplats evl.fi.

Den fjärde valpanelen inför den första valomgången ordnas i Nykarleby 16 februari klockan 18 i församlingshemmet på Gustav Adolfsgatan 5. Panelen leds av journalisten Henrik Othman och forskare Gerd Snellman. I Nykarleby lyfts frågor som kyrkans förhållande till väckelserörelserna och hur kyrkan kan förverkliga sin roll som folkkyrka helt ut. Panelen direktströmmas via kyrkans webbplats evl.fi och sänds senare också i JNT:s kabel-tv.

Valets första omgång hålls 19 mars

Den första omgången i valet hålls 19 mars. Om ingen kandidat får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra omgång 10 april.

I biskopsvalet finns fyra kandidater; kyrkoherde, TD Harry Sanfrid Backström (f. 1957), direktor, TD Sixten Ekstrand (f. 1960), journalisten, TM Lisa Enckell (f. 1961) och kyrkoherde, TM Bo-Göran Åstrand (f. 1964).

På kyrkans webbplats finns en sida med korta presentationer av kandidaterna. På Borgå stifts webbplats finns mera information om biskopsvalet. Där sätts också länkarna till direktströmningarna av valpanelerna ut.

Mera information:
notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211
lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson, tfn 040 142 5214
Biskopsvalet i Borgå stift
Valet på Facebook och Twitter: #Borgåbiskopsval