Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Klaus Härös film om att genomleva sorg får produktionsstöd från Kyrkans mediestiftelse

Publicerad 13.12.2018

Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018.

Livet efter döden är en berättelse om en finlandssvensk familjs överlevnad och omdaning efter moderns död. I veckorna mellan död och begravning blir de kvarlevande kvar i ett vacuum där de inte kan fly utan måste fäkta. Det som borde vara en tid av sorg och samhörighet blir en tid där det mest småsinta och futtiga får himlastormande proportioner.

Livet efter döden är en självbiografisk berättelse i finlandssvensk miljö, en varm tragikomedi med hög igenkänningsfaktor.

Luterilaisen Kulttuurin Säätiös tv-dokumentär Franciscus ja minä – Jumalan köyhän tarina (Franciscus och jag – historien om Guds fattige) beviljades 12 000 euro i produktionsstöd. Dokumentärens manusförfattare är biskopen i Kuopio Jari Jolkkonen. Dokumentären regisseras av Satu Väätäinen.

I dokumentären bekantar man sig såväl med påven Franciscus som med Franciscus av Assisis livshistoria. Han föddes och dog i Umbrien i mellersta Italien och de franciskanska influensernas betydelse sträcker sig ända till Finland.

Kyrkans mediestiftelse beviljade hösten 2018 produktionsstöd till 14 programprojekt. Den sammanlagda summan för stöden är 101 000 euro. Sammanlagt inkom 71 ansökningar. Kyrkans mediestiftelse delar två gånger i året ut produktionsstöd till program som behandlar religion och livsåskådning.

En lista över dem som fått produktionsstöd finns på Kyrkans mediestiftelses webbplats.

Mera information:
ombudet för Kyrkans mediestiftelse Juha Rajamäki, tfn 050 512 4772
Kyrkans mediestiftelse