Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingsvalet 2018: Närmare hälften av församlingarnas förtroendevalda är nya

Publicerad 19.11.2018

Enligt preliminära uppgifter är valdeltagandet i församlingsvalet 14,3 procent.

– Det skulle vara bra om flera röstade i ett samfund med närmare 4 miljoner medlemmar. Valdeltagandet har länge legat på den här nivån, mellan tio och tjugo procent. Närmare hälften av de förtroendevalda är nya så det finns ändå ett intresse för beslutfattandet i kyrkan, säger kampanjchefen Hanna Piira.

Lappo stift är det stift där man har det högsta valdeltagandet (19,1 procent) medan det lägsta valdeltagandet finns i Helsingfors stift (10,9 procent). Borgå stift ligger trea med ett valdeltagande på 16,0 procent.

Av de invalda förtroendeledamöterna är närmare hälften nya. Enligt preliminära uppgifter är 49,8 procent av de invalda medlemmarna i kyrkofullmäktige nya. Andelen under 30 år är något mindre än i förra valet, de utgör 5,7 procent enligt nuvarande uppgifter. De invaldas medelålder är 55,5 år. Andelen kvinnor har ökat något och är nu 54,8 procent.

Preliminära uppgifter visar att 48,8 procent av dem som valts in i församlingsråden är nya. Andelen invalda under 30 är något större än i föregående val, de utgör 8,5 procent av de invalda. De invaldas medelålder är 53,7 år. Kvinnornas andel minskade något jämfört med valet 2014 och är nu 55,4 procent.

De ungas valdeltagande ligger under 10 procent i hela landet. Unga hade det högsta valdeltagandet i Lappo och Uleåborgs stift.  I Borgå stift röstade ca 9 procent av de unga.

– Att rösta i församlingsvalet är ett viktigt sätt att påverka församlingens verksamhet och framtid. Ett lågt deltagande är på sitt sätt en oroande signal. Å andra sidan finns det idag många slag av möjligheter att delta och påverka förutom att rösta i val. Församlingarna har all orsak att främja olika sätt att påverka och delta för de medlemmar som önskar att kyrkan gör något konkret, menar forskaren Veli-Matti Salminen på Kyrkans forskningscentral.

Få förtroendevalda under 30 år i Borgå stift

I Borgå stift är 47,7 procent av de invalda fullmäktigeledamöterna nya enligt de preliminära uppgifterna. Endast 1,8 procent av de invalda i kyrkofullmäktige är under 30 år. Nästan 49 procent är kvinnor medan 51 procent är män. Medelåldern i stiftet är 57 år, dvs. högre än landets genomsnitt.

Bland de invalda i församlingsråden är majoriteten kvinnor; enligt preliminära uppgifter är 55,2 procent kvinnor medan 44,8 procent är män. Borgå stift har färre nya och invalda under 30 år än landet som helhet: 44,4 procent av de invalda är nya och 6,9 procent av de invalda i församlingsråden är under 30 år. Medelåldern bland de invalda är 53,8, alltså betydligt lägre än medelåldern i fullmäktige.
Uppgifterna är inte helt kompletta utan information saknas ännu från en handfull församlingar i Borgå stift.

I församlingsvalet valdes ca 8 300 förtroendevalda i 384 församlingar. Det fanns sammanlagt ca 16 700 kandidater.

Mera information:
Forskare Veli-Matti Salminen, tfn 040 142 4896
Kampanjchef Hanna Piira, tfn 050 351 8381
Projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171
Mera uppgifter finns på församlingsvalets webbplats