Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kandidatnomineringen i biskopsvalet inleds på torsdag

Publicerad 12.11.2018

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Borgå stift inleds på torsdag 15.11 och avslutas tisdag 15.1.2019. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Kandidaten måste vara vigd till präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Valets första omgång hålls 19 mars 2019. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 10 april mellan de kandidater som fått flest röster.

Sammanlagt 704 personer har rösträtt i biskopsvalet. Hälften av dem är präster i Borgå stift och hälften lekmannaelektorer. Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, lekmannaombuden i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående lekmannaelektorerna i relation till församlingens medlemsantal.

Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 då nuvarande biskopen Björn Vikström tillträder en tjänst som universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi.

Valpaneler hålls i februari-mars

Inför den första valomgången hålls valpaneler på 3-4 orter i stiftet i februari-mars. Inför en eventuell andra valomgången ordnas valpanel på två orter. Mer exakt information om valpanelerna meddelas senare.

Mera information: lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson, tfn 040 142 5214, lars-eric.henricson@evl.fi
notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211, linus.strahlman@evl.fi 
Biskopsvalet i Borgå stift