Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Uleåborgs biskop Jukka Keskitalo vigdes till sitt ämbete

Publicerad 11.11.2018

Uleåborgs stifts trettonde biskop, teologie doktor Jukka Keskitalo vigdes till ämbetet i Uleåborgs domkyrka.

Den nya biskopen fick vid vigningen på söndagen biskopsämbetets insignier, korset och staven. Vigningen förrättades av ärkebiskop Tapio Luoma. Han assisterades av representanter från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands syster- och samarbetskyrkor. Assisterande liturg var domprost Satu Saarinen

Biskopsämbetets liturgiska kläder; mitran, kåpa och stolan, som biskop Keskitalo ikläddes vid vigningen, fick han som gåva av församlingarna i Uleåborgs stift. Kläderna har designats av bildkonstnär Moosa Myllykangas från Uleåborg.

”Kristi kärlek kallar oss att tjäna våra närmaste”

Biskop Keskitalo predikade utgående från en text i Johannes evangeliet (Joh 21:15-17). I sin predikan påminde han lyssnarna om att kyrkans och de kristnas resa mot det eviga målet går via en vacker och vanställd värld.

− Spaningen mot det eviga målet får inte leda till att vi pilgrimsvandrare lever i en framtida verklighet och glömmer den kallelse och de utmaningar som finns här och nu i världen. Därför är just den vardag, som du nu lever, en möjlighet att förverkliga den av Gud givna kallelsen för din nästa, sade biskop Keskitalo.

− När vi inser att allt inte bara är det som vi ser med våra ögon, får det oss kristna att engagera oss i det vi ser runtomkring oss. Och att engagera oss i de människor som kommer i vår väg.

− Kristi kärlek kallar oss att tjäna våra närmaste och skapelsen. Och ännu mer, Kristi kärlek kräver att vi kämpar, att vi inte lever bara för oss själva. Därför är inget mänskligt och tidsmässigt främmande för den pilgrimsvandrare som spanar mot det eviga målet. Inte klimatförändring. Inte flyktingar. Inte utmaningar inom åldringsvården. Inte människorättsfrågor. Inte förnyelsen av social och hälsovården. Inte arbetslöshet eller sysselsättning.

Biskopsvigningsmässans predikan (på finska) finns som bilaga till notisen. 

Bilder från vigningsmässan kommer att finnas i Kyrkans bildbank 11.11 från och med kl. 15.

Mässan kan ses efteråt på Arenan och virtuaalikirkko.fi

Mera information om vigningsmässan finns i notisen som skickades fredag 2.11.

Mera information om Uleåborgs stift

Mera information:
domprost Satu Saarinen, tfn 040 556 7840, satu.saarinen@evl.fi
stiftspastor Outi Uusimäki, tfn 044 755 5512, outi.uusimaki@evl.fi
byråsekreterare Anu Eskola, tfn 040 744 7010, anu.eskola@evl.fi

Bilagor till nyheten