Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Tapio Luoma: Kyrkan behöver verka för att bevara hoppet

Publicerad 06.11.2018

Ärkebiskop Tapio Luoma hoppas att kyrkan ska befästa sin roll som en gemenskap som framför allt stärker och skapar hopp bland människor.

– Misstro, cynism och hårdhet är tecken som just nu mer än tidigare hänger i luften därför behöver vi kyrkans liv, budskap och arbete som motvikt, sade ärkebiskop Luoma då han öppnade kyrkomötet på Turun kristillinen opisto i Åbo på tisdagen.

– Kyrkan behöver verka för att bevara hoppet. Hoppet är djupt förankrad i den kristna trons väsen. Tron på den uppståndna Kristus betonar ett hopp som inte ger upp ens inför döden.

Ärkebiskopen anser att den kristna världsåskådningens tanke om hoppet som sträcker sig mot framtiden och bortom den inte står i konflikt med att vi aktivt försöker påverka saker här och nu. Man måste påverka för att hoppet, rättvisan och freden ska förverkligas i människors liv.

– Vi behöver en kyrka som trovärdigt förmår tolka smärtan i den värld som Gud skapat och på olika sätt verkar för att lindra klimatförändringen, fattigdomen, förfördelningen, hatretoriken, polariseringen och den ömsesidiga oförståelsen och motverkar hotbilder som uppstår av dessa, sade ärkebiskopen.

Det som framträder ur det alltomslutande hoppet är enligt Luoma det vi kallar evigheten.
– Det hoppet är inte något som vi bara kan förverkliga bort om tid och rum. Kyrkan lever därför att evigheten finns här hos oss redan nu.

Arbeta för en gemensam framtid

Ärkebiskop Luoma hoppas att kyrkans beslutsfattare ska vara beredda att förbinda sig att tillsammans söka det som är bäst för kyrkan, för det finländska samhället och för hela världen. Han påminde om att kyrkomötets beslut inte enbart ska skapa hopp och stärka det. Besluten ska ha sitt ursprung och ta avstamp i hoppet.

Ärkebiskopen uppmuntrade också kyrkomötesombuden att sträva mot en framtid där olika kyrkomedlemmar med olika åsikter kan mötas tillsammans och hoppfullt arbeta för en gemensam framtid.

Ärkebiskopens tal i sin helhet finns som bilaga (på finska med svenska inslag)

Kyrkomötets dokument
Ombuden i kyrkomötet

Kyrkomötets plenum videoströmmas. Sändningen kan följas på webbplatsen evl.fi.

Kyrkans svenska twitterkontoÖppna länk i ny flik 
Twitterkontot Suomen ev. lut. kirkkoÖppna länk i ny flik

Kyrkomötets kommunikation:
sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421
sakkunnig inom kommunikation Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239

Bilagor till nyheten