Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingsvalets förhandsröstning pågår tisdag till lördag

Publicerad 05.11.2018

I morgon tisdag 6.11 inleds förhandsröstningen i församlingsvalet. Förhandsröstningen pågår till och med lördag 10.11. Under förhandsröstningsveckan kan man rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i hela landet.

Det finns över 2 500 förhandsröstningsställen runt om i landet.

På församlingsvalets webbplats kan man söka efter röstningsställen på den ort som man befinner sig. Där kan man också se vilka kandidater som är uppställda i den egna församlingen. Kandidatlistorna finns också på den egna församlingens webbplats eller i församlingens tidningsannonser. Om man bor på en ort med flera församlingar och är osäker på till vilken församling man hör går också det att kontrollera på församlingsvalets webbplats genom att skriva in sin hemadress.

Medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan som fyller 16 år senast på valdagen (18.11) har rösträtt i församlingsvalet. Då man röstar ska man kunna styrka sin identitet.

Församlingsvalets egentliga valdag är 18 november. Då kan man rösta endast i sin hemförsamling.

Närmare 200 000 unga röstar för första gången

I församlingsvalet finns närmare 200 000 förstagångsväljare i åldern 16-19-år. Ungefär hälften av dem är under 18 år.

Valets kampanjchef Hanna Piira berättar att det är tredje gången som 16-17-åringar får rösta i församlingsvalet. Hon hoppas att de unga använder sin rösträtt och tar med sina föräldrar till valurnorna.

Valkompassen hjälper med val av kandidat

I församlingsvalets nationella valkompass valkompass.församlingsvalet.fi kan man bekanta sig med kandidaterna och deras åsikter. Mera än hälften av kandidaterna har svarat på frågorna i valkompassen. Sammanlagt 16 700 kandidater har ställts upp i valet.

Ett eller två val?

I valet väljer man förtroendevalda för fyraårsperioden 2019-2022. I självständiga församlingar väljer församlingsmedlemmarna förtroendevalda till kyrkofullmäktige som är församlingens högsta beslutandeorgan.

Om det finns flera församlingar på en kommuns område ingår de i en kyrklig samfällighet. Då väljer församlingsmedlemmarna förtroendevalda till två beslutandeorgan: gemensamma kyrkofullmäktige och församlingens eget församlingsråd. I samfälligheten har gemensamma kyrkofullmäktige den högsta beslutanderätten medan församlingsrådet besluter i församlingens interna ärenden.

Det ordnas sämjoval i ca 50 församlingar av vilka 16 finns i Borgå stift. Sämjoval innebär att det inte ordnas något egentligt val då antalet kandidater som ställt upp är lika många som antalet förtroendeplatser.

Valinsamlingen stöder barns, ungas och kvinnors utbildning

Intäkterna från församlingsvalets insamling 2018 används för att stöda barns, ungas och kvinnors utbildning och motverka utslagning i Finland och i utvecklingsländer. Valinsamlingen genomförs av Kyrkans Utlandshjälp, Finska Missionssällskapet, Finska Bibelsällskapet och Kyrktjänst.

Valkaffet är ett sätt för finländarna att fira den gemensamma erfarenheten av att rösta. Också i samband med församlingsvalets förhandsröstning och på själva valdagen bjuder många församlingar på valkaffe. I sociala medier kan man hålla utkik efter inlägg från valkaffetillfällen med hashtaggarna #valkaffe och #vaalikahvit.

Mera information:
projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171
församlingsvalets kampanjchef Hanna Piira, tfn 050 351 8381
www.forsamlingsvalet.fi
#minkyrka #församlingsvalet