Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsvalet i Esbo stift avgörs på torsdag 1.11

Publicerad 29.10.2018

Den andra omgången i biskopsvalet i Esbo stift hålls på torsdag 1.11. Stiftets tre prosterier inleder sina valmöten klockan 12. I takt med att prosteriernas preliminära valresultat blir klart informeras om det via Esbo stifts och kyrkans Twitterkonton och på Esbo stifts Facebooksida.

Ett pressmeddelande med det preliminära valresultatet sänds ut uppskattningsvis vid 14-tiden.

Kandidaterna i valets andra omgång är Lutherska världsförbundets biträdande generalsekreterare, TD Kaisamari Hintikka och utbildaren i gudstjänstliv, TD Juhani Holma. I valets första omgång fick Hintikka 338 röster (40,9 procent) och Holma 173 röster (20,9 procent).

Presskonferens i Esbo domkapitel torsdag klockan 16.30

Den kandidat som samlar flest röster i valet och väljs till biskop träffar medierna på valdagen klockan 16.30 i Esbo domkapitel (Kyrkogatan 10). Esbo domkapitel samlas för att kontrollräkna rösterna på ett möte som inleds klockan 15.30 på torsdag eftermiddag och resultatet torde vara fastställt vid presskonferensen.

Den nya biskopen i Esbo vigs till ämbetet 10.2.2019.

I biskopsvalet i Esbo stift finns ungefär 950 röstberättigade. Hälften av dem är präster i Esbo stift och hälften lekmannaelektorer.

Intervjuförfrågningar till den som välj till biskop: förvaltningssekreterare Päivi Härkönen, tfn 050 411 3818

Mera information om valet:
lagfarna assessorn Sari Anetjärvi, tfn 040 588 8317
Biskopsvalet på Esbo stifts webbplats
Valkommunikation:
Kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421
Sakkunnig inom kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
Sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815
Esbo stift/Biskopsvalet
Esbo stifts twitterkonto
Twitterkontot Suomen ev.lut. kirkko
Ev. luth. kyrkans svenska Twitterkonto
Esbo stifts Facebooksida
Fotografier av kandidaterna: Kyrkans bildbank