Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ansvarsveckan utmanar till jämställdhetsgärningar

Publicerad 18.10.2018

På söndag inleds Ekumeniska ansvarsveckan som är de finländska kyrkornas gemensamma kampanj för mänskliga rättigheter. Ansvarsveckan 20-28 oktober har temat Kvinnors arbete.

– Jämställdhetsarbetet i Finland behöver gå hand i hand med ansvaret för och plikten att hjälpa dem som bor i andra länder, påminner ansvarsveckans projektsekreterare Jan Edström.  

Finländska kvinnor tjänar i genomsnitt 80 procent av männen. Invandrarkvinnor drabbas ofta av mångdubbel diskriminering och de har en lönenivå på 60 procent av genomsnittslönen för en finländsk man.

– Vi måste ge en röst åt dem som är utsatta. Vi måste kräva en rättvis biståndspolitik och vi måste främja kvinnors ställning på det globala planet. Också vi i väst måste förändra vårt sätt att verka för att kunna främja en hållbar utveckling. Vi måste se vad som behöver förbättras hos oss, säger president Tarja Halonen, ordförande för forumet Jämställdhetsgärningar ger förändring.

Inom ramen för ansvarsveckan uppmanas församlingar att delta i projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring. Projektet är en fortsättning på projektet 100 jämställdhetsgärningar som Kvinnoorganisationernas centralförbund och Delegationen för jämställdhetsärenden ordnade under Finlands 100 årsjubileum. 100 jämställdhetsgärningar fick många organisationer runtom i landet att hitta konkreta sätt att främja jämställdheten mellan könen i sin egen verksamhet.

– Vi inbjuder alla församlingar att utföra jämställdhetsgärningar för att främja kvinnors arbete och jämställdhet mellan könen. Var modiga, jobba för jämställdhet också i er egen omgivning, uppmanar Halonen.

– Många finländare fungerar som förtroendevalda och frivilliga i församlingarna som fyller en viktig funktion som värdegemenskaper och samtalsparter i samhället. Vi vill stöda församlingarna att hitta konkreta sätt att främja jämställdheten mellan könen i sin egen verksamhet och i samhället i stort, säger Sari Raassina, ordförande för Delegationen för jämställdhetsärenden.

Församlingar kan delta i det nationella jämställdhetsprojektet Jämställdhet ger förändring genom att skicka in idéer på handlingar och metoder som främjar jämställdhet lokalt och i den egna organisationen.

Mera information:
Ansvarsveckans koordinator Anna Hyvärinen, Ekumeniska Rådet i Finland, tfn 040 734 3754
Ansvarsveckans projektsekreterare Jan Edström, Kyrkans central för det svenska arbetet, tfn 040 1424 820
Projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring: projektchef Liisa Ketolainen, tfn 044 237 8069
Ansvarsveckans webbplats