Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingsvalet 2018: Kandidaterna vill att kyrkan ska vara aktiv i miljöfrågor

Publicerad 09.10.2018

Kandidaterna i församlingsvalet anser att klimatförändringen och miljöpåverkan är viktiga frågor också i kyrkan. Majoriteten av kandidaterna (86 procent) hoppas att kyrkan ska vara föregångare och snabbt minska på klimatpåverkan i sin egen verksamhet. Två tredjedelar av kandidaterna anser också att klimat- och miljöfrågor ska synas i kyrkans budskap och samhälleliga påverkansarbete.

Det här framgår i församlingsvalets valkompass som på måndag (8.10) öppnades för väljarna. Valkompassen finns på webbadressen www.forsamlingsvalet.fi/valkompassen.

Nästan hälften skulle tillåta vigsel av par av samma kön

Kyrklig vigsel av par av samma kön stöds av 44 procent av kandidaterna vilket är en betydligt större andel än till exempel bland de förtroendevalda i kyrkan idag. I en enkät som Kyrkans forskningscentral gjorde bland de förtroendevalda 2015 stödde 25 procent vigsel. Lite över hälften av kandidaterna är av den åsikten att kyrkan fortsättningsvis ska viga endast man och kvinna till äktenskap.

Närmare hälften (49 procent) av kandidaterna är åtminstone delvis av den åsikten att prästerna ska ha samvetsfrihet att viga eller låta bli att viga av par av samma kön.

I valkompassen frågar man också kandidaterna om deras inställning till legalisering av eutanasi. En liten majoritet är av den åsikten att kyrkan inte ska motsätta sig legalisering av eutanasi eftersom eutanasi i vissa fall kan vara en befogad lösning. Av kandidaterna förhåller sig 42 procent negativt till eutanasi.

Över 16 000 kandidater i församlingsvalet

Över 16 000 kandidater är uppställda i församlingsvalet som hålls i november. Hittills har 5 000 av kandidaterna svarat på valkompassens frågor. Kandidaterna har tid på sig att svara på valkompassens frågor fram till den 19 oktober.

Förhandsröstningen pågår tisdag till lördag 6-10 november. Den egentliga valdagen i församlingsvalet är söndag 18 november.

En del av kandidaterna är uppställda i kyrklkiga samfälligheter där man väljer förtroendeledamöter i två val. I självständiga församlingar förrättas bara ett val; där väljer man medlemmar till kyrkofullmäktige. I kyrkliga samfälligheter ordnas två val; man väljer förtroendevalda till samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige och till församlingsrådet. Det ordnas sämjoval i ca 50 församlingar av vilka 16 finns i Borgå stift.

Mera information:
www.församlingsvalet.fi
forskare Veli-Matti Salminen, tfn 040 1424 896, veli-matti.salminen@evl.fi
projektsekreterare för församlingsvalet Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171, maria.l.borg-karlsson@evl.fi
församlingsvalets kampanjchef Hanna Piira, tfn 050 351 8381, hanna.piira@evl.fi