Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Intervjuer med sex sökande till tjänsten som kanslichef för Kyrkostyrelsen

Publicerad 04.10.2018

Kyrkomötets elektorer har beslutit att sex personer som har sökt tjänsten som kanslichef vid Kyrkostyrelsen ska intervjuas.

De som intervjuas är ecklesiastikrådet Pekka Huokuna, chefen för Kyrkans utbildningscentral Kari Kopperi, kyrkoherde Aulikki Mäkinen, kyrkoherde Juha Rintamäki, lagfarna assessorn Riikka Ryökäs och kyrkoherde Kalervo Salo.

Tjänsten som kanslichef söktes av sammanlagt 13 personer.

Kyrkostyrelsens plenum gör ett förslag till val av kanslichef på sitt möte 23.10. Kyrkomötet gör det slutliga beslutet på höstsessionen den första veckan i november.

Kanslichefen leder och utvecklar kyrkostyrelsens ämbetsverks verksamhet och ansvarar för ämbetsverkets strategiska planering. Kanslichefen leder kyrkostyrelsens personalförvaltning, är chef för avdelningarnas och specialenheternas chefer, och ansvarar för kyrkostyrelsens samhällsrelationer och intressebevakning.

Kyrkostyrelsens nuvarande kanslichef Jukka Keskitalo tillträder som biskop i Uleåborg 1.11.2018.