Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Över 16 000 kandidater i församlingsvalet

Publicerad 25.09.2018

Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. Det innebär en minskning med ca 20 procent jämfört med valet 2014. Sammanlagt fördelas 8 300 förtroendeplatser. Det är en minskning med 11,5 procent jämfört med förra valet. Det är framför allt i valet av kyrkofullmäktige som antalet kandidater minskat, där antalet kandidater är 22 procent lägre än i valet för fyra år sedan.

– I antalet kandidater syns främst att antalet församlingar och fullmäktigeplatser har minskat på grund av församlingsfusioner. Dessutom är det färre kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige än till församlingsråden i församlingar som hör till en samfällighet. I mindre församlingar är det istället svårare att få kandidater till kyrkofullmäktige. Positivt är ändå att det fortsättningsvis finns anmärkningsvärt många nya kandidater, säger forskare Veli-Matti Salminen på Kyrkans forskningscentral.

Om man jämför antalet kandidater med antalet platser så kommer ca hälften av de kandidater som ställt upp att bli invalda. Kandidater som ställer upp för första gången utgör 70 procent av kandidaterna.

Församlingsvalskandidaternas ålders- och könsfördelning påminner om förra valet

Det finns inga stora skillnader i kandidaternas ålders- och könsfördelning i församlingsvalet i år jämfört med 2014.

Något flera kandidater under 30 år är uppställda i år i valet av församlingsråd. Av alla kandidater är drygt 7 procent under 30 år. Kandidaternas medelålder är 54,6 år och medelåldern har ökat med 1,1 år jämfört med förra valet.

Könsfördelningen är nästan densamma som i senaste val: av alla kandidater i valet är 48 procent män och 52 procent kvinnor. Männens andel i valet av församlingsråd har ökat något jämfört med senaste val.

Var fjärde kandidat uppställda på partipolitiska listor

En fjärdedel av alla kandidater är uppställda på partipolitiska listor, vilket i rätt stor utsträckning motsvarar den fördelning av partiplatser som fanns bland de kandidater som blev invalda i senaste val. Den mest vanliga partibakgrunden är Centerpartiet, sedan SDP och Samlingspartiet. Men också Sannfinländarna, De Gröna, Västerpartiet och KD är vanliga bakgrundspartier till valmansföreningarna.

Andra större bakgrundsgrupperingar är till exempel Gemenskapsrörelsen, gammallaestadianerna och scouterna.

Valmansföreningarna som ställer upp kandidater i Borgå stift är till synes partipolitiskt obundna. Listorna har ofta sin bakgrund i till exempel byar eller väckelserörelser fastän någon enskild kandidat kan ha partibakgrund.

I början av 2019 finns sammanlagt 383 församlingar. I valet för fyra år sedan valdes kandidater till 415 församlingars förtroendeorgan men församlingsfusioner har minskat på antalet församlingar. Därför finns också färre förtroendeplatser att fördela än i senaste val.

I självständiga församlingar ordnar man ett val där man väljer förtroendevalda till kyrkofullmäktige. Om församlingen ingår i en samfällighet ordnas två val. I samfälligheterna väljer man också medlemmar till församlingsråden, förutom medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige.

Församlingsvalets valkompass öppnar 8.10. Den egentliga valdagen är söndag 18 november och förhandsröstningen pågår tisdag till lördag 6-10 november.

Mera information:
Forskare Veli-Matti Salminen, Kyrkans forskningscentral, tfn 040 142 4896
projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171
www.forsamlingsvalet.fi
#minkyrka #församlingsvalet