Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Preliminära uppgifter om kandidatuppställningen i församlingsvalet

Publicerad 19.09.2018

Kandidatuppställningen i församlingsvalet avslutades på måndagen 17.9. Enligt preliminära uppgifter har antalet kandidater minskat i många större städer jämfört med församlingsvalet 2014. En liknande trend syns också i flera församlingar i Borgå stift.

På många orter har det skett församlingsfusioner sedan valet 2014 och det gör det svårare att jämföra antalet kandidater då och nu. Sammanslagningarna har också lett till att man har färre förtroendeposter att fylla.

Antalet kandidater varierar men färre än i senaste val

Enligt prelimära och obekräftade uppgifter är antalet kandidater i Tavastehusområdet ungefär på samma nivå som i förra valet. Däremot finns det färre kandidater i de kyrkliga samfälligheterna Åbo, S:t Karins och Tammerfors. I Helsingfors har ungefär sju procent färre kandidater ställt upp i valet jämfört med förra gången. Också i Joensuu är antalet kandidater märkbart färre än i valet 2014.

Unga kandidater under 30 år har ökat en aning i större städer, åtminstone i Uleåborg och Åbo. I Åbo är hela 12 procent av kandidaterna under 30 år.

Informatör Nina Österholm berättar att något färre den här gången kandiderar till de svenska församlingarnas församlingsråd i Helsingfors och att drygt 13 procent av kandidaterna är under 30 år.

Informationssekreterare Gunvor Haddas i Borgå svenska domkyrkoförsamling berättar att färre kandidater har ställt upp än i förra valet.
– Drygt en tredjedel av de uppställda kandidaterna är nya och några är under 30 år, så det ser ut att bli både föryngring och förnyande av beslutsfattare, säger Haddas.

– I Esbo svenska församling har vi två listor till församlingsrådet, den ena är en ungdomslista med  fem kandidater. Det är mindre än i förra valet då tio unga kandidater ställde upp och tre blev invalda. Också på den andra listan är kandidaterna färre än förr, på den finns 16 kandidater mot 20 i förra valet, berättar informatör Sheila Liljeberg-Elgert.

Också i Vasa svenska församling har det totala antalet kandidater minskat med ca 15 procent uppger församlingens informatör Johanna Backholm.

I Uleåborg har man däremot lyckats få flera kandidater än förra gången. Också i Närpes församling har man nominerat flera kandidater än i förra valet. Den lista som fått flest kandidater är en lista där kandidaterna bland annat lyft frågan om att kvinnor som är präster ska få möjlighet att predika oftare i församlingen.

Ca 3 miljoner röstberättigade

– Kandidatuppställningen är nu avslutad. Fastän antalet kandidater har minskat på många orter är det glädjande att se att så många som är intresserade av att utveckla kyrkan är beredda att ge av sin tid till församlingen. Nästa gång man kan påverka är i november när förhandsröstningen inleds. Valkompassen öppnar 8 oktober och där kan man bekanta sig med den egna församlingens kandidater, säger församlingsvalets kampanjchef Hanna Piira.

Församlingsvalets egentliga valdag är 18 november. Förhandsröstningen pågår 6-10 november. Den församlingsmedlem som fyllt 16 senast på valdagen får rösta i valet. Det finns ca 3 miljoner röstberättigade.

Den här veckan matar församlingarna in uppgifter om kandidaterna i det gemensamma valdatasystemet. Mera exakta uppgifter om kandidaterna fås vecka 39.

Mera information:
projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171
församlingsvalet.fi
#minkyrka