Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsval i Borgå stift i vår – första valomgången hålls 19.3.2019

Publicerad 18.09.2018

Borgå stift ordnar biskopsval i vår. På tisdag (18.9.2018) beviljade domkapitlet biskop Björn Vikström avsked och fastställde tidtabellen för valet av ny biskop.

Biskopsvalets första omgång ordnas 19.3.2019. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 10.4.2019 mellan de kandidater som fått flest röster. Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet 29.9.2019 i Borgå domkyrka.

Biskop Björn Vikström tillträder en tjänst som universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi 1.9.2019.

Kandidatnomineringen inleds i höst

Kandidatnomineringen i valet inleds 15.11.2018 och avslutas 15.1.2019 En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Kandidaten måste vara präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och hälften lekmän. Det finns sammanlagt 350 präster och lektorer i Borgå stift. Dessutom är lika många lekmän röstberättigade i valet. Sammanlagt ca 700 personer har alltså rösträtt i valet.

Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar (14), stiftets lekmannaombud i kyrkomötet (4), stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd väljer återstående 329 lekmannaelektorer i relation till församlingens medlemsantal. Meddelanden om de valda elektorerna ska lämnas in till Borgå domkapitel senast 2.11.2018.

Inför valet ordnar domkapitlet valpaneler med kandidaterna på olika håll i stiftet.

Mera information: lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson, tfn 040 142 5214, lars-eric.henricson@evl.fi
notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211, linus.strahlman@evl.fi 
Biskopsvalet i Borgå stift