Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Årets diakoniarbetare Ulla Taipale har jobbat långsiktigt med invandrararbete

Publicerad 15.09.2018

Diakoniarbetare Ulla Taipale i Lahtis kyrkliga samfällighet valdes till Årets diakoniarbetare på Kyrkans diakonidagar i Lahtis.

Vid valet av Ulla Taipale fäste man speciell uppmärksamhet vid hennes sakkunskap inom invandrararbetet, långsiktiga arbete bland invandrare tillsammans med församlingens frivilliga, utvecklande av sitt eget och arbetsgemenskapens kunnande inom invandrararbetet och en stark kallelse inom församlingsdiakonin.

Styrelsen för Diakoniarbetarnas förbund väljer Årets diakoniarbetare på förslag av en förbundsavdelning, en arbetsgemenskap eller minst tio av förbundets medlemmar.

Ulla Taipale har arbetat med invandrare sedan 1990-talet, först i Nastola församling och sedan år 2004 i Lahtis kyrkliga samfällighet. Hon var också flyktingkoordinator i Lovisa stad 2016 då Lovisa stad tog emot sina första kvotflyktningar.

Taipale utexaminerades från Diakoniinstitutet i Lahtis 1983. Senare har hon gått kyrkans långa själavårdsutbildning och utbildning i arbetshandledning.

– Det gläder mig att se när det föds vänskapsband mellan människor från olika kulturer. Att bli hörd betyder för en människa som flytt från svåra förhållanden att någon tar henne på allvar. Då vi tar en människas smärta på allvar är vårt arbete inte förgäves, säger årets diakoniarbetare Ulla Taipale.

Årets diakoniarbetare offentliggörs under Kyrkans diakonidagar vid ett tillfälle som börjar klockan 15 på Sibeliushuset i Lahtis på lördag 15 september.

Mera information och intervjuförfrågningar:
Diakoniarbetarnas förbunds verksamhetsledare Tiina Laine, tfn 010 219 0303, tiina.laine@dtl.fi
Ulla Taipale tfn 04 4719 1263, ulla.taipale@evl.fi

Fotografier av Ulla Taipale: Kyrkans bildbank/Hannu Keränen