Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Tammerforsbiskopen Matti Repo: Kyrkans framtid avgörs i städerna

Publicerad 28.08.2018

I sitt tal vid biskopsmötets öppnande i Lahtis på tisdag (28.8) fäste Tammerforsbiskopen Matti Repo uppmärksamhet vid de utmaningar kyrkan och församlingarna har såväl på landsbygden som i städer då allt färre döps i relation till antalet jordfästningar som är fortsatt högt. Han menade att det är avgörande för kyrkans framtid hur den förmår nå unga vuxna i tillväxtcenter och lyfte fram behovet av att utveckla församlingen till församlingsmedlemmarnas egna gemenskaper.

Repo påminde om kyrkans historiska roll som den som förstärker den lokala identiteten genom regelbundet återkommande gudstjänster och kyrkobyggnaden med dess omgivande begravningsplatser. Han menade att landsbygdsförsamlingarna också i fortsättningen kan ha en gemenskapsstärkande roll och att församlingsmedlemmarna själva har de bästa förutsättningarna för den uppgiften om de ges det förtroendet. Församlingarna i större städer kunde i sin tur också vara mera kortvariga gemenskaper där stadsdel, barnens skola eller gemensamma intressen förenar.

– Människors behov av att mötas har inte minskat. Många stadsbor är beredda att besöka ett lågtröskelevenemang som innehåller något bekant från den kristna kulturen men också något nytt, sade Repo och nämnde som exempel de välbesökta allsångskvällar med Juice Leskinen eller Beatleskonserter i gudstjänstform som samlat stora skaror till Tammerfors domkyrka.

– Samtidigt måste vi inse att kyrkans framtid inte ens i städerna ska sökas i nya verksamhetsformer utan i församlingens andliga väsen som tar sig uttryck i gudstjänsten, sade Repo.

Församlingsmedlemmarnas egen gemenskap

– Grunddragen i våra församlingars verksamhet har utvecklats i ett annorlunda samhälle och i en gemenskap med en annan social dynamik än vi nu lever i. Ser vi i kyrkan på urbaniseringen som ett hot eller en möjlighet och vad innebär urbaniseringen för kyrkans uppgift, undrade Repo.

Repo menade att församlingen har allt flera orsaker att utvecklas till församlingsmedlemmarnas egen gemenskap, en utmaning som är gemensam för så väl landsbygd som städer.

– Det väsentliga med tanke på kyrkans framtid är hur den når unga vuxna i tillväxtcenter. Det betyder inte att vi förringar de behov församlingsmedlemmar i glesbygden eller äldre människor har. Däremot måste vi inse att nya generationer med nya värderingar och vanor växer fram i städerna. Därför är kyrkans utmaningar mest brännande i städerna även om det också finns berättigade förväntningar på landsbygden.

Biskop Repos tal i sin helhet (på finska) finns som bilaga längre ner.

Höstens första biskopsmöte inleddes i Lahtis på tisdag. Det är det första biskopsmötet som nya ärkebiskopen Tapio Luoma leder och på agendan finns bland annat ett förslag om att utarbeta riktlinjer för religionsmöten.

Journalister är välkomna till en pressträff som ordnas efter att mötet avslutats onsdag 29 augusti klockan 13 i Lahtis kyrkliga samfällighets ämbetshus på Kirkkokatu 5, Lahtis. Ärkebiskop  Luoma, biskop Repo och biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen deltar.

 

Bilagor till nyheten