Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ny biskop i Esbo väljs bland fyra kandidater

Publicerad 21.08.2018

Då tiden för kandidatnomineringen i biskopsvalet i Esbo stift gick ut på tisdagen 21.8 klockan 16 hade fyra kandidater ställts upp.

Kandidaterna i biskopsvalet är biträdande generalsekreteraren för Lutherska världsförbundet, TD, pastor Kaisamari Hintikka,  utbildaren i gudstjänstliv, TD Juhani Holma, ledande studentpräst och idrottspräst, prosten Leena Huovinen och kyrkoherden i församlingen i Nyslott, TD Sammeli Juntunen.

Tidigare biskopen i Esbo stift Tapio Luoma verkar sedan början av juni 2018 som ärkebiskop. Den nya biskopen vigs till ämbetet 10.2.2019 i Esbo domkyrka.

Valets första omgång ordnas 8 oktober i stiftets prosterier. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 1 november mellan de kandidater som fått flest röster. Det finns sammanlagt 942 röstberättigade i biskopsvalet i Esbo stift. Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och lektorer i Esbo stift, och hälften är lekmannaelektorer.

Kandidaterna möts i valpaneler i höst

Biskopkandidaterna möts i tre valpaneler:

• 17.9 kl. 18.30 Församlingscentret i Hyvinge, Hämeenkatu 16

• 19.9 kl. 18.30 Laurentiussalen i Lojo, Kyrkogatan 6

• 20.9 kl. 18.30 Alberga kyrka, Grindbergsgatan 2, Esbo

Kandidatpresentationer:

Kaisamari Hintikka (f. 1967) vigdes till präst 2009. Hon doktorerade 2001. Hon har arbetat i Geneve sedan 2011, de senaste fem åren som biträdande generalsekreterare för Lutherska världsförbundet. Tidigare har hon bland annat varit branschsekreterare vid Kyrkans utrikesavdelning. http://kaisamarihintikka.fi

Juhani Holma (f. 1958) vigdes till präst 1991 och doktorerade 2008. Han arbetar vid Kyrkans utbildningscentral som utbildare i gudstjänstliv. Holma har tidigare länge arbetat som präst och kyrkoherde i Torneå. https://www.juhaniholma.com

Leena Huovinen (f. 1963) vigdes till präst 1995. Hon har arbetat som Helsingfors kyrkliga samfällighets studentpräst vid Helsingfors universitet sedan 1998. Idag är Huovinen ledande studentpräst. Sedan 2004 har hon dessutom verkat som idrottspräst utsedd av kyrkostyrelsen. https://www.leenapiispaksi.fi

Sammeli Juntunen (f. 1964) vigdes till präst 1995 och doktorerade 1996. Han arbetar som kyrkoherde i Savonlinnan seurakunta sedan 2007. Innan dess var han länge forskare, lektor och professor vid institutionen för systematisk teologi. https://www.sammelijuntunen.fi/

Fotografier av biskopskandidaterna finns i Kyrkans bildbank.

Mera information:
Lagfarna assessorn vid Esbo domkapitel Sari Anetjärvi, tfn 040 588 8317, sari.anetjarvi@evl.fi
Biskopsvalet i Esbo stift (på finska)