Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Jukka Keskitalo vald till ny biskop i Uleåborgs stift i första valomgången

Publicerad 15.08.2018

Enligt den preliminära rösträkningen i onsdagens (15.8) biskopsval i Uleåborgs stift fick Kyrkostyrelsens kanlichef Jukka Keskitalo över hälften (59,4 procent) av de avgivna rösterna och blev direkt vald till ny biskop.

Enligt den preliminära rösträkningen i biskopsvalet fördelades rösterna på de tre kandidaterna enligt följande: Jukka Keskitalo fick sammanlagt 597 röster, Niilo Pesonen 261 röster och Jukka Hautala 145 röster. Valdeltagandet i valet uppgick till 88,7 procent.

I biskopsvalet i Uleåborgs stift fanns 1 133 röstberättigade. Hälften av de röstberättigade var stiftets präster och lektorer, och hälften är lekmannaelektorer. Valresultatet fastställs av domkapitlet i Uleåborg på torsdag vid en session som inleds klockan 14.

Den blivande biskopen Jukka Keskitalo träffar journalister idag klockan 17 i Uleåborgs stifts domkapitel på Hallituskatu 3.

Den nya biskopen tillträder 1 november. Biskopsvigningen sker i Uleåborgs domkyrka 11 november.

Kanslichefen för Kyrkostyrelsen Jukka Keskitalo är född 1962. Han vigdes till präst 1988. Han disputerade till doktor i teologi 1999. Keskitalo valdes till kanslichef för Kyrkostyrelsen2010.

Intervjuförfrågningar:
Kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421
Sakkunnig inom kommunikation Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239

Mera information:
Uleåborgs stifts lagfarna assessorn Mari Aalto, tfn 040 7443 303
Uleåborgs stifts stiftspastor Outi Uusimäki, tfn 044 755 5512

Uleåborgs stift biskopsvalssidor (på finska)

Fotografier av kandidaterna: Kyrkans bildbank/Sanna Krook