Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Claus Terlinden ny omsorgspräst i Svenskfinland

Publicerad 14.08.2018

Kyrkostyrelsen beslöt i början av augusti att anställa kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Claus Terlinden som omsorgspräst vid Kyrkans central för det svenska arbetet på Kyrkostyrelsen. Terlinden anställs för tiden 1.10.2018-31.12.2020.

Omsorgsprästen arbetar för att stärka församlingsgemenskapen bland församlingsmedlemmar med kognitiva funktionshinder och för att funktionshindret inte skall bli till ett handikapp i församlingssammanhang. De viktigaste arbetsformerna är konfirmandarbete, gudstjänster, andakter och själavård. Omsorgsprästen ansvarar också för utbildning i bemötande och etik för församlings- och omsorgspersonal.

En del av arbetet utförs i samarbete med Kårkulla samkommun.

Mera information:
direktor Sixten Ekstrand, tfn 040 1426 674
ledande sakkunnig Stefan Myrskog, tfn 040 5311 275
Läs mera om omsorgsarbetet vid Kyrkostyrelsen