Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Första omgången i biskopsvalet i Uleåborgs stift på onsdag 15.8

Publicerad 13.08.2018

Den första omgången i biskopsvalet Uleåborgs stift hålls i stiftets nio prosterier på onsdag 15 augusti. Valmötena inleds i prosterierna klockan 13.00. I takt med att valresultaten i prosterierna blir klara går informationen ut via Uleåborgs stifts och kyrkans Twitterkonton och på Uleåborgs stifts Facebooksida.

I biskopsvalet i Uleåborgs stift finns ca 1 130 röstberättigade. Hälften av de röstberättigade är stiftets präster och lektorer, och hälften är lekmannaelektorer.

Då det preliminära resultatet har klarnat så sänder vi ut pressmeddelande om det, uppskattningsvis ca klockan 15.

Kandidater är rektorn för Raudaskylän Kristillinen Opisto, TL Jukka Hautala, Kyrkostyrelsens kanslichef, TD Jukka Keskitalo och kyrkoherden i Tuiran seurakunta i Uleåborg, TD Niilo Pesonen.

Om valet avgörs redan i första omgången, dvs. om någon av kandidaterna får minst över hälften av rösterna blir han direkt vald till biskop. I så fall ordnas möjlighet för medierna att träffa den valets vinnare 15.8 klockan 17 i Uleåborgs stifts domkapitel, Hallituskatu 3.

Eventuell andra omgång 3.9

Om ingen av kandidaterna får minst hälften av rösterna i den första omgången ordnas måndag 3 september en andra omgång mellan de två kandidater som fått flest röster.

Då är den som vinner valet anträffbar för medierna 3.9 klockan 17 i Uleåborgs domkapitel, Hallituskatu 3.

Den nya biskopen tillträder 1 november. Biskopsvigningen sker i Uleåborgs domkyrka 11 november.

Mera information:
lagfarna assessorn Mari Aalto, tfn 040 7443 303
stiftspastor Outi Uusimäki, tfn 044 755 5512

Valkommunikationen på plats i Uleåborg:
Kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421
Sakkunnig inom kommunikation Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239

Uleåborgs stift
Uleåborgs stift på Twitter
Kyrkans finska Twitterkonto
Kyrkans svenska Twitterkonto
Uleåborgs stifts Facebooksida

Fotografier av kandidaterna: Kyrkans bildbank/Sanna Krook